Under juli månad har jag haft förmånen att vikariera för SN:s politiska redaktör Olof Jonmyren. Livet på redaktionen är långt ifrån den stillsamma akademikervardag jag haft som student på Försvarshögskolan. Nyköping har numera en speciell plats i mitt hjärta. Det är svårt att sätta fingret på vad det är, men stadsmiljön spelar en viktig roll i relationen. Det är emellertid stadsmiljön som är en av stadens akilleshälar till att den inte fortsätter att växa.

Nyköpings kommun har liksom alla kommuner sina egna utmaningar för att klara sig genom århundradet. En återkommande och sörmländsk sådan är den åldrande befolkningen. De yngre som växt upp här tenderar att söka sig bort till Stockholm eller närliggande kommuner som Norrköping och Linköping. Nyköping har ett campus, men det är litet i jämförelse med omliggande städers utbildningsutbud. Staden gör rätt i att försöka satsa mer på utbildningssidan, vilket skulle kunna öka inflödet av ungdomar. Trots att utbildningarna kan bli fler är den andra stötestenen att få studenterna att stanna efter examen. Det är inte möjligt utan jobb genererade av företagare. Kommunen behöver ta ett strategiskt grepp om hur de ska få hit relevanta utbildningar som även skapar jobb i Nyköping.

Om det finns utbildning och jobb har Nyköping hälften gjort, men det krävs också levnadsmässiga mervärden med att bo i här. Nyköping är en otroligt vacker stad som lyckats bevara den klassiska stadsarkitekturen. Närheten till vatten, natur och storslagna byggnader bidrar till att det är trevligt att röra sig i centrum. Det finns många kommuner (inräknat min hemkommun Karlskoga) som under 70-talet valde att riva de gamla husen till förmån för själlösa betonglådor. Nyköping är därför en uppfriskande motsats till resten av Kommunsveriges gråa stadsbilder. Det är värt att bevara, men också utveckla.

Nyköping har ett vackert centrum, men det "dör" alldeles för tidigt. Butikerna, caféerna och barerna stänger tidigt på vardagar och helger. För ungdomar blir det rätt trist i längden. En sovande stad kan må hända vara väl anpassad för en åldrande befolkning, men om kommunen vill få hit en ny generation Nyköpingsbor kan staden inte bara vara fin. Den måste också vara rolig att bo i.

Kära läsare, tack för denna sommar. På återseende!