Kommunpolitiken är en ständig förhandling mellan de folkvalda politikerna och de meritanställda tjänstemännen. Denna maktkamp är kommunpolitikens vardag, på gott och ont.

Nyköping har en politiskt styrd verksamhet. Det är kommunfullmäktiges beslut som ska verkställas, inte förslummas, inte tolkas av tjänstemän – utan verkställas. Tjänstemännens sakkunskap ska ställas till politikerna som sakunderlag, fri från politiskt dolda värderingar.

Det är politikerna som utkrävs ansvar för verksamheten i nästa val – inte de ”opolitiska” tjänstemännen. Tjänstemännen klarar sig oftast undan kritik: de har ju alltid en politiker ovan sig! En politiker som har verksamhetens yttersta ansvar.

Starka politiker låter sig inte manipuleras, men politikerna ska inte vara politiska tjänstemän. De ska vara politiker med tydliga värderingar och visioner om hur den kommunala verksamheten ska bedrivas enligt de löften som de har gett i valrörelsen.

Det är bra för verksamheten när starka politiker möter starka tjänstemän. Då blir verkställigheten den bästa möjliga. Men när svaga politiker inte vågar ta ”strid” med tjänstemännen då urholkas ansvarsfrågorna. Då sviker politikerna sig själva, sina väljare, sina vallöften och sin ideologi. Då förtvinar demokratin.

Grundfrågorna är kompetens, tydlig rollfördelning och respekt för varandras roller och att tjänstemännen accepterar att verksamheten är politisk styrd och med det tydligt ansvar. Om inte, då får vi en svårhanterlig verklighet - politikerföraktet. Föraktet beror inte minst på svikna förväntningar hos väljarna och slappa löften hos politikerna: svepande välmenande gester med magert innehåll och ännu magrare verkställighet.

I Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport ”Ungdomars förhållande till demokratin” ställdes frågan till unga under 30 år hur de vill att Sverige ska styras: ”En stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val”. 30 procent svarade att detta var ett ganska bra eller mycket bra förslag.

Den ledande brittiske socialdemokratiske politikern Tony Benn uppmanade medborgarna att alltid ställa fem frågor till kommunens och statens makthavare; politiker såväl som tjänstemän:

1 Vilken makt har du?

2 Varifrån fick du makten?

3 I vilkas intresse utövar du makten?

4 Inför vilka är du ansvarig?

5 Hur kan vi bli av med dig?

Nyköpings politiska majoritet består av 20 mandat socialdemokrater, 5 mandat centerpartister och 3 mandat miljöpartister, stödda av 4 mandat vänsterpartister. De har politiska värderingar att svara upp mot inför väljarna och visa att de har levererat sina vallöften. De har tagit ansvar och de kommer att värderas, kanske hudflängas, av väljarna inför domens dag den 11 september 2022.

Fotnot: Ulf-Göran Widqvist är socialdemokrat, författare och småföretagare. Han medverkar som fristående krönikör i SN.