“Bara du kan förhindra skogsbränder”, löd ett klassiskt budskap till besökare i amerikanska nationalparker. En liknande uppmaning bör riktas till alla i samband med att Corona-viruset, eller COVID-19 som det formellt heter, nu fått allmän spridning. 

Corona är nu officiellt en pandemi, och när ny data sammanställs tycks de flesta länder med allmän spridning följa ungefär samma bana: en ökning av antalet smittade med ungefär 33 procent varje dag (Financial Times 12/3). Vilka politiska åtgärder som vidtas för att stoppa spridningen kan diskuteras. I veckan införde regeringen ett förbud för folksamlingar och evenemang med fler än 500 deltagare. Karensdagen har tillfälligt avskaffats. Kritik om senfärdighet riktas mot regering och myndigheter.

 

Än viktigare än den politiska hanteringen – åtminstone just nu – är det personliga ansvaret. Mycket tyder på att Corona framför allt är farligt för de som tillhör riskgrupper som diabetiker eller äldre. Dels ökar dock riskerna rejält även för icke-riskgrupper om vården blir överbelastad. 

Och framför allt blir det, för den som tillhör en riskgrupp, svårt eller omöjligt att skydda sig om inte individer i omgivningen gör sitt bästa för att förhindra spridningen. I den sydkoreanska smittspårningen finns ett fall där en Corona-smittad patient riskerar att ha smittat hundratals personer, bland annat eftersom hon febersjuk gick ut och åt lunch med en vän. 

Att minska hastigheten på smittspridningen, och därmed fördela ut de knappa vårdresurserna över tid, är både av yttersta vikt och ett kollektivt ansvar. Som Adam Cwejman skriver i Göteborgs-Posten (12/3) finns det tecken på att Sydkorea åtminstone till del lyckats bromsa smittspridningen genom sådant ansvarstagande. De som kan jobbar hemifrån, många undviker kollektivtrafik och använder ansiktsskydd. 

 

Den kultur som får många att gå till jobbet med förkylningar – eller som säger att “Corona bara är en vanlig influensa” – måste därför upphöra. Även den som bara har milda symptom, som begynnande snuva, nästäppa eller en lätt torrhosta, kan vara Corona-bärare och därmed utsätta andra för fara. Stanna i stället hemma och undvik kontakt med riskgrupper. Tvätta händerna noga och släta inte över eventuella symptom. Kom ihåg att ditt agerande faktiskt kan komma att vara betydligt viktigare än regeringens. Bara du kan förhindra Corona-spridning.