Den världsberömda tidskriften Time utser varje år ”årets person”, den individ som anses, på gott och ont, ha påverkat utvecklingen i världen mest under det gångna året. I år föll valet på den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg. Den miljörörelse som Greta är frontperson för har under slutet på 2010-talet gjort ett enormt avtryck världen över. Det är i sin tur ett tecken på att klimatfrågan har klättrat upp till den förmodligen mest dominanta politiska frågan detta decennium. 

 

I miljödebatten finns det olika röster, både de som är uppgivna och säger att det kommer vara omöjligt att vända den uppvärmning som påbörjats, och de som sätter sin tilltro till att den tekniska utvecklingen kan göra det möjligt att stoppa utsläppen. I denna diskussion är det oftast bränslen och fordon som nämns, att ersätta förbränningsmotorn och de utsläppen som vår trafik orsakar. 

Men även inom flera andra områden kommer det hända mycket under de kommande tio åren. De byggnadsmaterial som utgör vår infrastruktur är en stor, men mer okänd källa till utsläpp. Stål tillsammans med betong är exempel på grundläggande byggstenar i samhället i dag, och återfinns i allt från kontorshus till vägbroar. Men både stål- och cementtillverkning är stora källor till utsläpp. Mångdubbelt mer än flygtrafiken, för att ta ett mycket medialt exempel. Det pågår därför en rad olika forskningsprojekt som ska göra det möjligt att tillverka både stålbjälkar och betong utan lika mycket koldioxidutsläpp. 

En annan viktig fråga är den om uppvärmning. I många länder eldar man fortfarande ved eller kol för att skapa värme och energi i ett hus. Här kommer vi fortsätta under de närmste tio åren att göra tekniken billigare och enklare för sådant som bergvärme och solpaneler. 

 

Mycket av dagens miljöarbete går ut på att elektrifiera sådant som tidigare drivits med fossilt bränsle, både bilar och värmeelement bli elektriska. Således är skapandet av elektrisk kraft en fortsatt viktig fråga. Både för allt det behov vi har idag och allt som vi vill skapa i framtiden. Här gör solenergi stora framsteg men det kommer onekligen fortsätta vara en het diskussion kring kärnkraften, som nu senast fick Moderaterna och Kristdemokraterna att lämna energiöverenskommelsen. 

 

Slutligen kan man dock konstatera en sak: Ny miljöteknik som motverkar den globala uppvärmningen är viktigt, men vårt största problem är att fler måste börja använda det som redan finns. Undersökningar har gjorts som visar att det är möjligt att i vissa fall sänka utsläppen med runt 70 procent, bara genom att de facto använda de lösningar som redan finns. Allt från biobränslen till LED-lampor. 

I alltför många delar av världen eldar man fortfarande med ved och driver el-aggregat på diesel. Det, om något, är det yttersta beviset för att just utveckling är viktigast för att bekämpa klimatförändringar. Vi har inte ens börjat använda de lösningar som redan finns. Må 2020-talet bli ett decennium av snabb välståndsutveckling i stora delar av världen, vi har redan lösningar på många av våra problem.