Med en tydlig majoritet beslöt Centerpartiets stämma i Karlstad att verka för ett förbud av manlig omskärelse, med undantag för sådant som sker av medicinska skäl.

Ledare

Det finns strider att ta och strider som inte behövs. Det här beslutet tillhör den senare kategorin. En vänlig tolkning kan vara att Centerpartiet vill att det ska vara som med att ta hål i öronen - att det är lämpligt att barnet är stort nog att det förstår vad som sker och varför. 

I vardagsliv byggt på sekulär bas är det inte svårt att problematisera om barn ska kunna omskäras, ett litet men påtagligt ingrepp - utan eget medgivande. Men vardagen innehåller fler livsstilar än så - och det är klokt att ta hänsyn till detta.

Detta är en stor strid för ett begränsat problem. Avlägsnandet av förhuden kan ibland ske av medicinska skäl och inte heller då är det en stor förändring av livet som människa, de negativa konsekvenserna är oftast minimala. Det är bättre att ha hårda medicinska regler kring hur ingreppet får gå till, vilket Sverige redan har. 

Det är uppenbart att den manliga omskärelsen ligger väldigt nära judendomens och islams kärna av trosutövning i livet. Ett förbud blir alltså ett slag mot rätten att tro, mer än en principiell problematisering av hur mycket föräldrar ska kunna förändra sina barns kroppar via kosmetiska ingrepp. 

De som är upprörda på C-beslutet är det förstås med väldigt hög röst och mikroskopiska nyanser. Att skrika rasism är att göra berg av mullvadshögar. Det finns ju även många kristna amerikaner - mycket eller mycket lite religiösa - som omskär sina pojkar strax efter födseln.

Det är rätt att ta strid mot inskränkta normer som leder till svåra konsekvenser för den enskilda - och dess möjligheter i livet att utöva sina friheter. Men den manliga omskärelsen är inte ett exempel på detta. Centerpartiet bör tänka om.