Almedalsveckan ifrågasätts ofta för att exkludera unga människor, särskilt när alkohol är involverat på mingel och seminarium. Hittills har jag däremot funnit att fler och fler evenemang är alkoholfria och därmed öppna för alla. Det är gott för vår demokrati, då vi inte ska exkludera de få unga som både engagerar sig politiskt och ofta i egen (dyr) regi åker till Almedalsveckan.

Statistiken talar sitt klara språk: färre unga engagerar sig partipolitiskt. Samtidigt är den yngre generationen inte för den delen mindre politiskt intresserad, men desto mer skeptisk till partiengagemang. Det är lite läskigt att ta ställning för ett parti. De flesta personer som någon gång öppet engagerat sig i ett parti har fått den nyfikna, men välmenande frågan: "Men håller du verkligen med partiet om ALLT?". Det vittnar om en genomgående okunskap vad ett partimedlemskap innebär, vilket är ett tydligt resultat av att unga som vuxna väljer bort partierna. Partimedlemskap går ut på att ta ställning, men inte främst till något du nödvändigtvis behöver hålla med om till hundra procent. Demokratiska partier genomsyras av en ständig politisk dragkamp om vad partiet ska tycka och som medlem har du all möjlighet att påverka partilinjen.

Erik Amnå, professor i statsvetenskap vid Örebro universitet, menar att ungdomar delvis väljer bort partiengagemang efter uppfattningen att de inte kan påverka politiken i partierna. Istället väljer ungdomar att engagera sig i enfråge-organisationer eller tillfälliga sammanslutningar, exempelvis manifestationer eller digitala kampanjer på sociala medier. Amnå framhåller även de "sociala riskerna" med att engagera sig i ett parti. Rädslan att bli utpekad eller till och med trakasserad bidrar till det svala intresset (SVT, 26/6).

Parallellt har samtalsklimatet hårdnat i takt med den annalkande valdagen i september. Om inte tröskeln redan var hög för att bli politiskt aktiv tillkommer rädslan för att bli hatad, uthängd eller hotad. Det är det politiska engagemangets andra, mörka sida. Det finns krafter som inte skyr några medel för att tysta andra röster. Jag har själv under tonåren blivit utsatt för både hat och hot, eller som hatarna själv vill benämna det, "skämt" om att jag borde våldtas eller dödas på grund av mina åsikter. Det är en humor som jag personligen anser skapar mer rädsla än skratt.

Valet väntar runt hörnet. Ett nytt politiskt ledarskap ska röstas fram och det finns all anledning för unga att engagera sig. Den som inte tar ställning kommer heller inte påverka världen i en bättre riktning. Istället lämnas fritt spelrum för andra att avgöra framtidens Sverige. Frågan alla bör ställa sig är varför de inte engagerat sig från första början. Handelskrig, flyktingkriser, främlingsfientlighet, bostadsbrist, integrationsproblem, skottlossningar - det finns lika många politikområden som antal mingel i Almedalsvimlet.