Oavsett generation beskrivs de yngre traditionsenligt som naiva, bortskämda och dumma. Det är snarare regel än undantag att de äldre kritiserar de yngre, och vice versa. Likväl är det många som försöker förstå varje generation eller åtminstone försöker närma sig verkligheten.

LO har tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern publicerat en rapport om dagens ungdomsgenerations attityder till livet och framtiden: Generation engagemang & trygghet - om ungas syn på livet och framtiden. Ungdomar är generellt intresserade av politiska frågor och samhällsutvecklingen, men få känner ett stort förtroende för politiska partier, Sveriges riksdag och regering. Endast 5 procent av unga mellan 15 och 24 år har ett mycket stort förtroende till politiska partier. På andra sidan finns FN som 78 procent av unga har stort eller hyfsat stort förtroende för. Det är paradoxalt, då FN - och säkerhetsrådet specifikt - knappast har möjlighet att ta tuffa beslut när det behövs.

Fortsättningsvis ser vi en annan intressant siffra. Svenska ungdomars förtroende för EU är större än för Sverige riksdag och regering. Det är en viktig siffra som fler borde uppmärksamma. Att unga gillar EU är inget nytt, särskilt inte eftersom dagens unga växt upp med unionens privilegier som de fram till Brexit tog förgivna.

Däremot säger det desto mer om ungas syn på vårt eget demokratiska system att unga känner större förtroende till det mellanstatliga samarbetet. Kanske finner unga att EU levererar mer än vad de politiska partierna gör, samtidigt som de finner partipolitiskt engagemang ännu mer svårtillgängligt.

De nya siffrorna bör fästa våra blickar mot framtiden. Annie Lööf talade i Almedalen om att det nu blåser kalla vindar både i Europa och Sverige. Populistiska och främlingsfientliga krafter skördar fler röster. Vi har all anledning att vara oroade över händelseutvecklingen. Samtidigt finns en ny generation som så tydligt uppskattar EU. Det höga förtroendet banar vägen för ett starkt och fördjupat europeiskt samarbete i framtiden, även om det skakar för tillfället.

Ljuset syns också i ungdomars politiska hjärtefrågor. Ungdomars två viktigaste samhällsfrågor är klimatet och jämställdhet mellan könen. Generationen som beskylls för att både vara lat och naiv är också de som så tydligt vill försvara de friheter som tidigare generationer kämpat för. Likväl som att de engagerar sig för framtida generationers existens. Det om något är ansvarstagande.

Innan vi allt för snabbt kritiserar dagens ungdom bör den äldre generationen fråga sig om sitt eget bidrag i uppfostran av de nyblivna vuxna. Barn är som bekant ofta läskigt lika sina föräldrar.