I fredags var det 23 år sedan fyra nazister misshandlade 14-årige John Hron till döds vid en sjö utanför Kode i Kungälvs kommun. Det är ett av de mest uppmärksammade våldsbrotten som nazister i modern tid har utfört i Sverige. 14-åringens grav har därefter vid ett flertal tillfällen utsatts för vandalism.

I dag marscherar samma andas fotfolk och trampar på demokratins värden samtidigt som de utnyttjar friheten som dessa ger. I Kungälv i lördags, i Visby under Almedalen och till helgen i Stockholm. Vi kan inte se nazister som ett udda inslag i vår demokrati, de utgör ett hot mot det samhälle vi lever i.

Polisen säger sig inte ha möjlighet att neka nazisterna tillstånd och oroas över att det skulle bli mer bråk om de våldsamma grupperna fick nej. Kommunens försök att sätta stopp för nazidemonstrationerna har stött på patrull i rättsinstanserna (SN 18/8). Det är något grundläggande fel här. Det är klart att en kommun, med bistånd av polisen, både borde kunna och vara skyldig att sätta gränser för hatbrottsbenägna och våldsbejakande gruppers möjlighet att reservera plats i offentligheten.

Det finns inte många aktiva nazister i Sverige. Men de söker bråk, de vill ha bråk. Och de ägnar sig gladeligen åt våld om de ser en möjlighet, som i Almedalen den här sommaren. När nazisterna utnyttjar våra demokratiska rättigheter för att med våld trampa på dem, har vi ett samhällsproblem.

Ett samhälle byggt på demokratiska fri- och rättigheter samt våldsmonopol, måste ha tydliga gränser mot våldsamma antidemokratiska sekter. Om dessa sedan kallar sig nazister, islamister eller revolutionära kommunister är oväsentligt. Tolerans mot de intoleranta är en i längden usel taktik för att värna fri- och rättigheter.

Krafter som söker och vill framkalla våldsamt kaos måste mötas med en tydlig hand. Det kräver att kommuner och Polismyndigheten har samma syn på möjligheterna att sätta stopp. Den som vill krossa demokratin med våld, och flitigt utövar våld, kan inte ha samma möjlighet att beredas plats i det offentliga rummet som alla de som vill påverka samhället utifrån fria val, fredlig opinionspåverkan och parlamentariska beslutsprocesser.

I lördagens SN hade nyhetsbyrån TT en sammanfattning av vad den nutida nazismen står för, ett program som bör få varje anständig demokrat att uppröras och så långt som det är möjligt värna det fria, rättighetsburna samhälle som dessa nazister vill förstöra. Vi har alla rätt att uttrycka vår åsikt, men det står inte alla rätt att aktivt söka bråk och ta stora samhälleliga resurser i anspråk för att våldet ska motverkas.

Ett flertal parlamentariskt valda riksdagspartier har under sommaren sagt sig villiga att försöka förbjuda medlemskap i extremistorganisationer. Det är ingen lätt process. Men till att börja med bör ordningslagarna skärpas om de inte räcker till för att värna det offentliga rummet.