Det handlar om att visa medborgerlig respekt för de anställda och för kommuninvånarna.

I dagens SN kan ni läsa om medarbetaravtalet som trampade på de anställdas rättigheter att prata med medier. Detta avtal har förstås kommit till av en anledning. Det är ett försök att styra och kontrollera informations- och kunskapsutbyten. Formuleringarna som har valts ger intryck av att andra värden än respekten för grundläggande rättigheter har satts främst. 

Utgångspunkten bör vara att en kommun vet vad den gör, har koll på relevanta lagar och regler samt agerar i allmänhetens intresse utifrån detta. Kommunen finns till för medborgarna, inte tvärtom. 

 

Grundlagarna garanterar vår demokrati, de utgör kärnan i våra rättigheter som medborgare och som fria individer. När Nyköpings kommun valde att duka upp det nu aktuella sekretessavtalet till anställda inom skolan, ett avtal som till synes går långt bortom vad som är både rimligt och lagligt, var det då medvetet? I någon mån måste det ha varit så. Även om det i det här fallet framstår som både plågsamt och pinsamt.

Okunskap och inkompetens är i någon mån förlåtligt, alla kan göra fel. Medvetet försvagande av anställdas medborgerliga rättigheter är något helt annat. Det är att svika sina egentliga arbetsgivare, invånarna.

 

Meddelarskyddet är en central del av den öppenhet och den genomskinlighet som en kommun ska hålla högt. Därför är det bra att kommunen, nu när uppmärksamheten har riktats mot avtalet, lovar att be personalen om ursäkt för formuleringen. Den ska ju inte bara förklaras, utan omformuleras. För i tangentens riktning ligger inte bara inskränkningen av grundlagsskyddade rättigheter, utan också den ack så tydliga fiende-markeringen gentemot tidningar, radio och tv. En kommun som etablerar en hemsnickrad sanning – i skriftliga avtal - om att medier ska betraktas som snokare som ska hållas på maximalt avstånd i skola och socialtjänst, är ute på mycket tunn is. 

 

Därför måste den politiska ledningen i stadshuset tydligt sätta ned foten, majoritet såväl som opposition. Visa att grundlagarna är bärande för kommunens verksamhet. Slå fast att mediernas granskningar och nyhetsarbete är något som gör våra demokratiska processer starkare och kommuninvånarna mer och bättre informerade.  Våra folkvalda måste vara närmast övertydliga med att den här sortens munkavle-formuleringar inte är förenliga med respekt för de anställdas rättigheter och kommunens samhällsuppdrag.