I dagarna trillade antagningsbeskedet till universitet och högskolor ned i inkorgen. Hundratusentals studenter får veta om de blivit antagna till sin drömutbildning.

Att så pass många väljer att studera vidare är glädjande. Högre studier ska vara lättillgängligt för var och en, men Sverige har många problem med sin högre utbildning och orterna den bedrivs i. Enligt Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport tar det minst en termin, men oftast längre tid, att få en bostad i tre av fyra studentstäder. Värst är det i de största studentstäderna. Alternativen blir dyra och oftast osäkra andrahandskontrakt för den som önskar påbörja högre studier och inte har möjlighet att bo kvar hemma. Bostadsmarknaden ska inte vara en faktor att behöva ta hänsyn till vid val av studieort. Det ska snarare vara val av program, och kvalitet på universitetet eller högskolan, men så ser tyvärr inte verkligheten ut.

Sverige har många problem med sin bostadsmarknad. Det drabbar främst låginkomsttagare eller de utan eget kapital som inte har möjlighet att köpa en egen bostad, utan måste förlita sig på den allmänna bostadskön. Studenter ingår oftast i båda dessa grupper. Bristen på bostäder ska inte vara det som avgör var man väljer att studera. När bostadsbristen spiller över även på mindre studentorter blir katastrofen total.

Att kunna studera vidare möjliggör en klassresa. Att kunna ta del av en högre utbildning var tidigare otänkbart för någon generation sedan. Men det möjliggör även för många att kunna flytta hemifrån och påbörja ett eget vuxenliv. Bostadsbristen tvingar många att se över var de vill studera och om det är ekonomiskt möjligt att studera i en stad där man tvingas hanka sig fram på dyra andrahandskontrakt som slukar CSN-lånet. Lägg även till stressen över att det inte är ett eget kontrakt och att oftast ofrivilligt tvingas flytta mer än en gång under sina studieår.

Den slapphet svenska politiker visar mot bostadsmarknaden är respektlös mot alla de studenter som väljer att flytta till en ny stad för att studera. Det byggs för lite på grund av krångliga regleringar med långa överklagningsprocesser. Även om och när det byggs så är det oftast för dyrt för studenter. Sverige behöver fler billiga bostäder där den som lever på lån och bidrag också har råd att bo. Nybyggda ettor med månadskostnader som matchar ens inkomst är inte hållbart. Politiker måste våga mer när det kommer till bostadsmarknaden så vi kommer ifrån år av lättja inom bostadspolitiken. Mer mark måste upplåtas till kommuner, markägare och byggherrar och processen för att bygga måste bli kortare och mindre invecklad och därigenom billigare.

Alla de studenter som nu funderar på om de ska påbörja sin drömutbildning ska inte hindras av bostadsmarknaden. Det är ovärdigt ett land som Sverige.