Med orden ”vi tänkte störa er lite i Almedalsstämningen med lite politiskt innehåll” inledde moderaternas partiledare Ulf Kristersson Alliansens gemensamma pressträff i torsdags. På träffen presenterade partiledarna för de fyra partierna ”det första kapitlet” av deras gemensamma reformagenda för den kommande mandatperioden. Fokus på träffen var rättspolitik, och mycket fokus lades på gängbrottslighet och hur den kan bekämpas. Ämnesvalet ligger rätt i tiden. Bara de senaste veckorna har flera personer skjutits ihjäl i gängrelaterade konflikter.

Utöver ett antal straffskärpningar är Alliansen enig om att underlätta kameraövervakning, att gängbrottslingar ska kunna få besöksförbud från vissa områden som en del av sitt straff och att villkorlig frigivning inte ska vara norm efter att 2/3 av straffet är avtjänat. Syftet är att hålla dåliga personer borta från gatorna, än att avskräcka folk från brottslighet. Det är ett klokt val av argumentation. Hårdare straff har sällan en avskräckande effekt, men kan fylla en funktion genom att rent fysiskt ta bort och upplösa kriminella sammanslutningar från brottsdrabbade områden.

Det krävs onekligen mer för att bekämpa gängkriminaliteten. Samtidigt som många våldsbrott minskat under lång tid har det grova våldet ökat. Under 2017 skedde det nästan en skjutning per dag, vilket resulterade i 41 dödade och minst 135 skadade. Det var nytt rekord i Sverige. Om förslagen räcker återstår att se, men det är en bra utgångspunkt.

Även om gängbrottsligheten dominerade pressträffen, och antagligen är vad som kommer ges mest utrymme i debatten, så innehöll det gemensamma programmet förslag på ett brett spann av områden. Sexualbrott, hedersvåld och den låga uppklarningsgraden för vardagsbrott som inbrott och skadegörelse var några av de frågor som berördes. Även där var det hårdare straff och ökad befogenheter för polisen i fokus.

Rättspolitiken är en av de viktigaste frågorna under den kommande mandatperioden. En tillträdande Alliansregering kommer inte ha tid att förhandla mellan sig om befintliga förslag, utan kommer behöva lägga all kraft på att komma framåt. Det är därför bra att partierna nu är överens om vad de vill göra från dag ett.

De senaste månaderna har allianssamarbetet präglats av interna konflikter och läckor till media. I alla spekulationer om samarbetets framtid har det som förenar hamnat i skymundan. Sverige står inför stora problem. Integrationen går för långsamt, det byggs för lite och för dyrt, och vårt skatte- och bidragssystem är krångligt och hindrar företagande och arbete. På alla de områden är Alliansen överens. Det är bra att allianspartierna satt detta på pränt.

Utöver rättspolitiken lovade Alliansen att återkomma med lika omfattande program för ”tre-fyra områden till”. Det är ett positivt besked, och förhoppningsvis blir torsdagens presskonferens en vändpunkt för Alliansen och startskottet för en borgerlig regering efter höstens val.