I onsdags presenterade Alliansen en gemensam skolpolitik på DN Debatt. Obligatorisk förskoleklass, ­tidigare betyg, skriftliga ordningsomdömen, extern­ rättning av nationella prov, mer matematik och svenska – framför allt för nyanlända, och fysisk aktivitet varje dag var bara några av förslagen. Mycket känns igen från tidigare, men en hel del var också nytt.

Det är bra att Alliansen presenterar gemensam ­politik och ställer upp tydliga mål för vad den vill åstadkomma i regeringsställning. I korthet kan dessa sammanfattas som mer kunskap, ordning och reda i klassrummen samt bättre lärare. Frågan är om ­förslagen räcker för att vända utvecklingen.

Vad som ofta glöms bort är att skolan är ett kommunalt ansvar. Politikerna nationellt har ett ansvar för att sätta upp fungerande ramar, men det är kommunerna som måste skapa en bra utbildning. Ur det perspektivet­ blir flera av Alliansens förslag helt överflödiga. Det finns inget som hindrar rektorer från att införa skriftliga ordningsomdömen på skolan. På samma sätt kan man enkelt besluta om att varje dag ska innehålla en fysisk aktivitet.

Det den nationella politiken där emot har ett ansvar för är skolvalet och antagningssystemen. Tyvärr ­saknar Alliansen ett svar på hur de vill möta skolsegregationen. I stället för att presentera detaljerade reformer om exakt hur skolan ska skapa en bra studiemiljö hade det varit bra med en ärlig diskussion om lik­värdigheten mellan olika skolor.

Det fria skolvalet står just nu under attack. Regeringen försöker utmåla friskolor och skolvalet som det största problemet i svensk skola, och har lanserat ett antal förslag för att rulla tillbaka reformen. Det mest anmärkningsvärda är antagligen vinstförbudet som i praktiken skulle göra det omöjligt att driva privata­ skolor. Om inte Alliansen möter den kritiken med sunda förslag som ser problemen med dagens system, samtidigt som det värnar om fördelarna, riskerar ­vänstern vinna på walk over.

Ett tydligt exempel på ett sådant felsteg var när Skolkommissionen lanserade förslaget att lottning, i stället för kötid, skulle avgöra när det var för många ­sökande till en skola. Utgångspunkter för förslaget var att bevara möjligheten att välja skola, men minska den segregerande effekten. I stället för att se kompromissen för vad den var sköt en samlad borgerlighet ­effektivt ned förslaget. Förslaget hade förstås sina nackdelar, som kompromisser ofta har, men hade kunnat vara en utgångspunkt för en mer nyanserad debatt.

Utvecklingen i skolan kan inte vändas av enbart­ ­nationella politiker. Kommunerna måste ta sitt ansvar.­ Att många inom Alliansen vill se ett förstatligande av skolan är ingen hemlighet. Konsekvenserna skulle dock bli allvarliga, inte minst för små skolor på landsbygden. Centerpartiet måste därför stå emot sina allianskollegors vilja att reglera allt mer på statlig nivå, och i stället fokusera på statens del av ansvaret. Det är kanske ingen valvinnare, men någon måste våga säga att vissa frågor faktiskt är kommunernas ansvar – inte statens.

Isak Trygg Kupersmidt