Den 15 augusti kommer fem tjänstemän från Liberalerna göra sina januari-kollegor i regeringskansliet sällskap i ett nyinrättat samordningskansli. Partiet har en känt dålig ekonomi och har därmed haft svårt att anställa tillräckligt med personal för att kunna möta regeringen, med dess tusentals tjänstemän i ryggen, i förhandlingarna. De nya tjänsterna innebär dessutom att ett antal tjänstemän från partiet kommer kunna följa arbetet med att göra verklighet av januariavtalet.

En närmare samordning med Socialdemokraterna är inte utan risker. Samtidigt finns det många goda skäl till att Centerpartiet bör följa i Liberalernas fotspår.

För det första innebär tjänstemän på regeringskansliet att partiet skulle ges bättre insyn i vad som faktiskt sker, samt möjliggöra en bättre samordning med Liberalerna. Tjänstemännen på riksdagen har idag heller inga andra ingångar till regeringskansliets många experter än de som regeringen erbjuder dem. Om Centerpartiet fortsätter stå helt utanför så kommer man vara det enda av de fyra samverkande partierna som saknar den insynen, vilket i längden kan skada partiets förhandlingsposition.

För det andra har alla partier nytta av fler sakkunniga. Även om Centerpartiet har en god ekonomi så är resurserna inte obegränsade. Att få ett helt kansli som kan arbeta med att hålla ihop och följa upp samarbetet skulle frigöra resurser för att jobba med mer långsiktig politikutveckling. Ska partiet vara ett attraktivt alternativ nästa val måste man ha mer att erbjuda än de redan kända reformerna i januariavtalet.

För det tredje så har alla partier behov av att kompetensutveckla sin personal. Den politiska rapporteringen fokuserar oftast på politikerna, men bakom varje framgångsrik (eller misslyckad) politiker står många kompetenta (eller oförberedda) tjänstemän. Nästa val kommer det vara åtta år sedan Centerpartiet senast satt i en regering. De flesta som arbetade på regeringskansliet då har idag gått vidare i sina karriärer. Värdet av att redan nu kunna förbereda en ny generation tjänstemän på arbetet i regeringskansliet ska inte underskattas.

Det finns därmed goda anledningar för Centerpartiet att göra som Liberalerna. Samtidigt kommer det inte utan risker. Det finns en befogad rädsla för att en närmare samordning med Socialdemokraterna skulle bana vägen för ett mer långsiktigt samboskap och på sikt orsaka en glidning vänster ut hos de liberala partierna. Tjänstemännens roll i Rosenbad måste därför vara att garantera att de liberala delarna av avtalet genomförs på ett bra sätt, och att förhindra en glidning i socialdemokratisk riktning. Inte att fördjupa samarbetet ytterligare.

Med januariavtalet slog C och L in på en väg kantad av svåra avvägningar. Både för mycket och för lite samverkan riskerar leda till att de utlovade liberala reformerna vattnas ur. En bra avvägning är att ha tjänstemän, men inte ministrar, på plats för att kontrollera och följa upp att det som avtalats faktiskt blir av.