Vid lunchtid på onsdagen röstade EU-parlamentet om ett nytt lagförslag angående regleringar på internet. Några av de viktigaste delarna gäller delning av upphovsrättsskyddat material och regler för länkar på olika digitala plattformar.

Huvuddelen av striden står kring det faktum att den digitala tekniken möjliggör nya sätt att skapa och dela innehåll på, vilket inte går ihop med våra gamla lagar kring upphovsrätt.

Om du tillhör dem som vid något tillfälle delat en artikel från en nyhetstidning på din Facebooksida för att kommentera och diskutera denna så är det ett exempel på en sådan situation som denna nya lag vill reglera. Om du någon gång har spelat in en rolig film på dina vänner när ni spelar fotboll till en passande låt, så kan det vara ett exempel på en situation som regleras i lagförslaget.

Dessa delar av förslaget har som huvudsakligt syfte att få stora internetplattformar att på något sätt betala ekonomisk ersättning för att de drar trafik och användare genom att sprida det innehåll som mediebolagen producerar, som en artikel i Dagens Nyheter. Den andra frågan gäller just upphovsrätt. Det är följddiskussionen på den stora fildelnings­striden som vi har haft hela 00- och 10-talet.

Frågorna är svåra, många påpekar att de stora internetbolagen borde tvingas ta mer ansvar och ge mer av sina vinster även till de traditionella medie­bolagen som har svårt att få betalt för att de producerar innehållet. Samtidigt finns det en risk i att utforma en lag som ska tvinga alla plattformar att betala för länkar, vad innebär det för exempelvis privata bloggare som vill ge lästips? Även upphovsrättsfrågan har likande gränsdragningsproblematik, en stor del av själen för internet, och för den delen all mänsklig kommunikation, är just att ta andras innehåll, göra om det, göra satir av det, basera egna skämt på dess innehåll och så vidare.

Denna lag riskerar att straffa den impulsen och det kommer förstöra internets dynamik. Det visar på hur hämnade dessa lagförslag riskerar att bli om de implementeras för hårt, för internet och hela den kultur av delning, spridning och eget skapande av innehåll som är så viktig.

Lagförslaget har bearbetats många rundor i parlamentet redan och kom alltså upp för omröstning i onsdags. Det blev ett ja, trots att många svenska företrädare, från bland annat Centerpartiet och Moderaterna röstade emot eftersom de ansåg att förslaget ännu var för problematiskt. Diskussionen kommer nu gå vidare i kommissionen och minister­rådet men en dåligt skriven och problematisk lag har kommit allt närmare att bli verklighet och det är beklagligt. Svenska medier borde rapportera mer om vad som riskerar att hända och hur det kan påverka vårt digitala liv, som för så många blivit en del av vår vardag.

Hanna Marie Björklund