Sociala medier har varit rena drömutvecklingen för den som vill sprida och torgföra myter och hitte-på-budskap om världen och mänskligheten. Sådant som tidigare bara kunnat fraktas runt via obskyra skrifter, har i nutid kunnat spridas en masse. Möjligheterna att snabbt och brett sprida myter och konspirationsteorier är en förklaring till varför den fria, demokratiska världen lider av ökad polarisering och misstro.

Pikant nog är det också så att sociala medier har bidragit till att avdramatisera fenomen och platser som kringgärdats av mytbildningar. Ett aktuellt sådant handlar om Area 51, ett test och övningsområde i ökenmiljö på en amerikansk flygvapenbas i delstaten Nevada. Under kalla kriget var området centrum för flera topphemliga experiment, bland annat spionflygplanen U-2 och Blackbird. Över tid har också det också forskats och testats på stealth-teknologi och drönare. Allt sådant högteknlogiskt och topphemligt som är värt att hålla så dolt och otydligt som möjligt för utomstående.

Under åren kom även rykten om ufon, rymdvarelser och bevis för liv från främmande planeter inom det slutna området att växa fram. I en intervju med Vox (18/9) berättar Annie Jacobsen, författare till en bok om myterna kring Area 51, om hur detta växte till något betydligt större 1989, när en ingenjör som hävdade sig ha jobbat med främmande rymdfarkoster på området trädde fram och påstod sig ha sett en rymdvarelse där. I och med detta, menar Jacobsen, kom rymdhemligheter att bli en del av allmänhetens bild av alla Area 51:s mysterier. Området har sedan dess också fått sin plats i underhållningsfilmer som Independence Day och tv-serier som X-files.

Sedan ett antal år är det här området inte längre jättehemligt, bara avstängt som militärbaser bör vara. Samtidigt har Area 51 växt som kultfenomen. Nästan två miljoner Facebook-användare anmälde sig till helgens "evenemang" Storma Area 51, ett enkelt skämt som växte till ett populärkulturellt fenomen. Den som läser vidare om detta, får lära sig mycket om fusionen av populärkultur, modern mytbildning och gränslös humor. Ett exempel är den annorlunda löpstil som ska göra det möjligt att springa fortare än avfyrade kulor, hämtad från en japansk anime-serie vid namn Narruto, en tänkt "taktik" för att genomföra stormningen. Därpå följde en mängd så kallade memes, som skämtar på olika sätt med stormningsevenemanget. Till detta ska också läggas Alienstock, en lokal musikfestival fokuserad på alien-inspirerade tongångar.

Resan från hemligt till kult är fascinerande – och ger samtidigt en bild av vår gränsöverskridande samtid bidrar till förändringar och nya verklighetsbilder. Amerikanska myndigheter tog ändå det säkra före det osäkra och varnade för att man inte får närma sig skyddsklassade områden hur som helst.

Om mycket av det som kringgärdat Area 51 och rymden kan sorteras in bland mer harmlösa myter och mysterier, finns annat som är betydligt farligare och som också har fått ökad spridning med en snabbare och gränsöverskridande kommunikationsteknik. Ett uppenbart exempel är antisemitismens allehanda tankefigurer om judar, riter och världsöverspännande konspirationer. Människans förmåga att över generationer forma, odla och sprida avhumaniserande myter om våra medmänniskor, bär på hatets mest destruktiva laddning. Till skillnad från drömmen om rymdens mysterier, där mötet med främmande livsformer är utåtriktat och inte inskränkt. Byggt på hoppet om att överskrida gränser, nå bättre förståelse och nya kunskaper om livet i ett betydligt större sammanhang.