En av de sista nyheterna från 2017 och en av de första under 2018 var mässlingsutbrottet i Göteborg, den senaste siffran under torsdagen var 13 fall. Mässling är en av de där lömska sjukdomarna som inte nödvändigtvis har så hög dödlighet när den smittar vuxna friska människor, men som är extremt smittsam och kan vara farlig för sjuka och små barn. Således behövs ett populationsskydd. Mässling var länge de facto en av de vanligaste dödliga sjukdomarna för små barn, men vaccinationer har varit effektivt. 1980 dog 2,6 miljoner barn i världen av mässling, under 2016 var siffran den lägsta någonsin, drygt 89 000.

Då och då blommar det åter upp utbrott som det i Göteborg. En svag, men ändå befintlig, trend att motsätta sig vacciner har funnits i Sverige senaste åren, blir givetvis en riskfaktor. Många har skrivit arga texter de senaste veckorna om dem som inte vill vaccinera sina barn och därmed riskerar att sprida smittan. Det har kallats barnmisshandel och röster har höjts för att det borde vara straffbart eller att dessa barn ska fråntas rätten till dagis.

Och låt oss inte relativisera frågan, vacciner hjälper onekligen till att hindra smittspridning, mässling är en farlig sjukdom och det är allvarligt att vissa väljer att inte delta i vaccinationsprogrammet. Men frågan om vacciner är bara en av ett antal frågor om hälsa där vissa personer har börjat föredra att vända sig till internet och söka sig till alternativa källor. Allt oftare ser man i sociala medier hur någon efterfrågar ”hjälp utanför vårt stela sjukvårdssystem” och som litar på rykten hellre än etablerad medicinsk vetenskap. Som att cancer kan botas med en viss kost, att fluortandkräm är giftigt eller att kollodialt silver skulle vara något sorts hälsopreparat.

Problemet är inte bara att falska uppgifter om hälsa sprids och tas på allvar av allt fler utan att debatten verkar ha svårt att komma vidare och argumenten nå fram. Det är farligt att försöka hitta på egna behandlingar vid allvarliga sjukdomar, och det är särskilt allvarligt när det drabbar små barn som inte kan ta beslut åt sig själva. Men uppenbarligen funkar det inte att bara kalla folk för dumma i huvudet. Ska vi komma framåt måste vi försöka hitta nya vägar till dialog och fundera över hur vi för varje generation kan motivera och försvara vetenskaplig metod. Det högre syftet måste vara att få fler människor att förstå vikten av att lita till vetenskapen mer än någon kompis hemsida och inte sprida felaktiga teorier. Det är viktigare än att få kalla varandra för taskiga namn.

Mässlingsutbrottet är allvarligt, liksom andra pseudoteorier om hälsa som spridits på senare år. Nästa steg borde vara att fokusera på hur vetenskapen kan vinna tillbaka människors förtroende snarare än att trycka dem längre bort genom förolämpningar och djupare klyftor.

Hanna Marie Björklund