När Centerpartiets dag började i Almedalen gick partiet in i den med förhållandevis gott självförtroende. Opinionssiffrorna ser bra ut och trots visst strul förra veckan med en konflikt inom Alliansen är det överlag positiva tongångar.

Inför talet förväntades Centern, precis som alla andra partier denna vecka, detta år, att komma med nya utspel och förslag. Det finns en risk med detta, när det är valår ”ska” man lansera något nytt i Almedalen, men det är sällan som dessa förslag är de viktiga under en valrörelse, eller de som någon kommer ihåg. Årets upplaga för C var dock mer substantiellt än så. Huvudtemat var arbete och integration och vad som behöver förändras på arbetsmarknaden för att fler av de som står längst bort, som nyanlända, ska få en chans att komma in. Dels handlar det om en rad förslag kring exempelvis ingångslöner, och dels en särskild satsning på över två miljarder på ett ”integrationsår” för de mest motiverade nyanlända.

När man jobbar med politik och ser en valrörelse från insidan är det viktigt att komma ihåg att mycket mindre av det man tror man kommunicerat går igenom till den allmänna opinionen. C tycker säkert de har tjatat om alla detaljer av fråga X i ett år nu, det innebär att den vanliga allmänheten möjligen har börjat uppfatta att partiet förknippas med frågan. När det i slutet på förra veckan briserade ett bråk om vem i Alliansen som varit för att ett annat visst parti skulle ha möjlighet att få en viss position i en viss politisk församling gick tongångarna oerhört höga på Twitter, men de flesta vanliga medborgare hann nog knappt uppfatta att något pågick.

På samma sätt är det med politiska frågor. Att C lanserat särskilda förslag för att få fler nyanlända i jobb kommer de flesta nog inte att notera. Men, detta faktum att C under lång tid och i en rad olika sammanhang har talat om migration och integration gör att det har satt sig hos de flesta att C generellt är ett parti för öppenhet men även för förändrad lagstiftning, framförallt på arbetsmarknaden, för att förbättra integrationen.

Just därför kan man ha lite åsikter om när partier är allt för fladdriga i att göra nya utspel om nya frågor lite för ofta. Man tjänar så att säga inte mycket på att uttala sig i varje tillgänglig fråga om man inte tänker göra det ämnet till sitt fokus i valet. Det är svårt nog som det är att få väljarna att notera vad utspelen handlar om. Under dagen dök det upp något i medierna om att C även gör en rad utspel om äldrefrågorna, det var ett bra exempel på när man kanske tog i med ett utspel för mycket.

Att fortsätta vara tydliga kring öppenhet, integration och mer marknadsåtgärder är en klok linje att hålla, särskilt i det här valet där så mycket kommer avgöras i vad man signalerar i dessa frågor. C bör fortsätta med det budskapet och i övrigt använda sig av utspel med ansvar och måtta.