Det är oftast dumt när det går prestige i politiken. Det kostar och det skapar onödiga motsättningar. Så är det med Nyköpings rödgröna lednings försök att köpa fastigheten Horsvik av Studsvik för 14 miljoner av kommuninvånarnas pengar.

När oppositionen markerade sitt missnöje, genom att begära återremiss under sista ordinarie fullmäktige före valet, kontrade de rödgröna med att kalla till ett extra fullmäktigemöte i början av juli. Allt ger ett tjurigt intryck. En ledning som litar på att man gör rätt hade lika gärna kunnat vänta till efter valet och låta de kommande fyra årens ledning ta beslutet i stället.

Det är klart att ett litet hemman som Horsvik är vackert beläget och kan vara en trevlig utflyktsplats. När de köpsugna rödgröna berättar om allt som de vill göra är det glada planer – men med andras pengar. Varken fastigheten Horsvik eller planerna för platsen är kommunal kärnverksamhet. Det är inte rimligt att lägga skattebetalarnas pengar på att köpa detta.

Vill kommunen stärka det egna fastighetsbeståndet, finns det andra vägar att ta och mer kopplade till kärnverksamheten. Ett första krav är att kommunen förbättrar sitt fastighetsunderhåll, att vårda värden. Politiker, även i Nyköping, har lätt att köpa men svårt att vårda denna egendom, visar historien.

För även om investering och drift inte går på samma räkning, blir det även driftskostnader av att köpa en fastighet som Horsvik. Varje år, varje budget, även om man inte gör något mer än att underhåller egen­domen. Dessa pengar måste tas från annat som ska drivas i kommunens verksamheter.

Det kan ju vara så att kommunledningen redan skakat tass med Studsvik och lovat bolaget 14 miljoner i utbyte mot marken, och därför känner att den måste driva igenom köpet till varje pris. Fast det klokaste är att backa från extramötet, tagga ned och invänta valet – och det sparar dessutom mötesarvoden. Att vårda skattemedel även när man är frestad att spendera, är en prövning. Som opinionsläget ser ut så är det allt annat än givet att nästa kommunledning är rödgrön eller ens ledd av Socialdemokraterna, men det är långsiktigt sunt att avstå ändå.

Nyköpings kommun behöver inte äga någon skärgårdsanläggning, även om den är pittoresk och gammalmodigt bevarad av privata ägare. Den som har följt lokalpolitiken en längre inser att det här med Horsvik är besläktat med det där med Svärdsklova och Sävö, fastigheter som kommunen tidigare hade lagt beslag på men som en annan majoritet valde att sälja mellan 2006–2010. Blir det en ny majoritet i någon form lär motsvarande ske igen.

Nu kommer de rödgröna att driva igenom köpet med liten marginal i ett fullmäktige som snart är historia. Bara för att oppositionen inte ska få sista ordet någon månad innan väljarna tillfrågas om framtiden. Det underlättar inte samtalsklimatet mellan partierna, utan skapar mer misstänksamhet och irritation. Räkna med surt efteråt – på många sätt.