Den 1 november 2018 är det tänkt att den här tidningen, Södermanlands Nyheter, ska byta ägare ihop med Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren. Sörmlands Media, som vi heter, kommer därefter att ägas av Norrköpingsbaserade NTM, Norrköpings Tidningar Media AB. Det är en kapitalstark koncern som äger ett stort antal lokaltidningar, däribland Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten och Upsala Nya Tidning, idel starka varumärken på respektive ort.

Det blir tredje gången under 2000-talet som SN säljs vidare. Det började med den så kallade Center­tidningar-affären 2005, där ett kluster av liberala tidningskoncerner köpte bland andra SN, Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning, Hudiksvalls Tidning, Östersunds-Posten och Hallands Nyheter från Centerpartiet. Några år senare, 2008, köptes sedan SN av Eskilstuna-Kuriren och blev en del av Sörmlands Media. Tio år senare säljs nu samtliga EK:s tidningar vidare till Norrköping och NTM.

Det brukar sägas att Centerpartiet gjorde en god affär där 2005, vilket är svårt att argumentera emot. Det gav Centern en rejäl kassa på banken – och under samma tid har vi sett fler stora strukturaffärer på dagstidningsmarknaden, där det har blivit svårare att göra goda vinster på gammalt sätt.

Mediemarknaden genomgår ständiga förändringar. Att SN bytt och nu byter ägare hör ihop med detta.

Lokaltidningar är inte bara papper, de lever närmast ett dygnet runt-liv på nätet med ständiga uppdateringar. Parallellt med den utvecklingen har det tyvärr blivit svårare att göra goda affärer på lokaltidningsmarknaden, framväxten av sociala medier har förändrat mycket. Det gör att tidnings­ägarna ständigt söker efter nya och bättre sätt att göra bra tryckta och digitala tidningar mer kostnadseffektivt.

Förändringar är en del av marknaden, precis som teknikutvecklingen. Alla som har varit med om strukturrationaliseringar och effektiviseringsprojekt vet att det aldrig är smärtfritt, men många gånger absolut nödvändigt. Samtidigt räcker det med att titta på en karta för att se möjligheterna med att äga samtliga lokaltidningar från Västervik till Nyköping, som i sin tur ligger vägg i vägg med huvudstaden. Här – där jätteprojektet Ostlänken kommer att dra fram, via pärlbandet Linköping, Norrköping, Nyköping och Vagnhärad.

Förhoppningen är ju, som alltid i sådana här affärer, att det ska göra SN och övriga titlar i Sörmlands Media till starkare, mer attraktiva produkter. En stark lokaltidning som budskapsbärare i lokal­samhället är värdefull – även i den uppkopplade, digitala världen.

Informerade läsare ger mer kunskapsstarka medborgare. Lokaltidningen är ett verktyg för folkbildning i ordets bästa bemärkelse och i en tid där vi ständigt behöver vara på vår vakt inför falska nyheter och desinformationskampanjer är dess roll ack så väsentlig, i hemmet, i skolan och på arbetsplatserna. Det är därför som vi här på SN, precis som på många andra tidningshus i Sverige, kämpar för att göra morgondagens tidning så mycket bättre än gårdagens.