Inför valet är skattesatsen ett hett ämne. Hur mycket politiker vill satsa mäts av vänstersidan ofta i hur hög skatten är. Hög skatt har varit lika med bra service och hög välfärd där man satsar på medborgarna. Men i verkligheten är det inte lika enkelt.

Skillnaderna mellan kommunerna kan vara stora, vilket märks speciellt för de som jobbar inom yrken med låg lön. För någon som tjänar cirka 25 000 kronor kan det skilja omkring upp till 12 000 kronor om året beroende på om man bor i en kommun med hög skatt eller i en kommun med låg skatt. För låglönetagare kan varje tusenlapp extra i plånboken vara av stort värde för privatekonomin.

Skattesatsen är ett sätt att visa hur effektiva jämbördiga kommuner är. Många gånger har det visat sig att det är till framförallt S-styrda kommuners nackdel då likvärdiga kommuner haft lägre skatt men ändå samma, eller till och med sämre, välfärd. Det finns en bild i Sverige av att det är den höga skatten som ger den höga välfärden men likväl finns det ändå kommuner och regioner med lägre skatt som lyckas upprätthålla god sjukvård och bra skolor. Den tidigare Alliansregeringen lyckades framförallt under 2006-2010 med konststycket att maskera skattesänkningar under olika sorters avdrag, vilket inte alls klingar lika illa, samtidigt som skatteintäkterna ökade. I mångas politiska övertygelse sitter det dock fortfarande djupt rotat att höga skatter krävs för att upprätthålla det välfärdssystem vi har byggt vårt land på.

Det är sant att vi tack vare vårt skattesystem kan ha en välfärd som till stor del bekostas av just skattebetalarna där den som exempelvis är sjuk bara betalar en liten avgift när det väl gäller. Men om man nu de facto kan ha lägre skatter samtidigt som man behåller samma nivå och kvalitet på välfärden är det dags för väljarna att ställa krav på sina politiker och det är inte helt orimligt att fråga sig vad man får för den skatt man betalar. Det gäller såväl på kommunal och regional nivå som på riksnivå där det fattas olika skattepolitiska beslut som rör alla medborgare. Om en likvärdig kommun kan upprätthålla samma, om inte högre, standard kan det vara dags att se över budgeten och skattesatsen för att se vad man egentligen lägger pengarna på.

Det är inte säkert att samma skattenivå överallt leder till just jämlika kommuner och regioner med jämlik välfärd. Det skatteutjämningssystem vi har idag ska göra så att alla kommuner får just samma förutsättningar. Vad SKL, Sveriges kommuner och landsting, kan se är dock att systemet inte fungerar så som det är tänkt och att det inte går att säga att högskattekommuner har just bättre service. Det är dags för vänstern att sluta att slentrianmässigt höja skatterna, och för de borgerliga att i högre grad våga gå till val på sänkta skatter i alla led. En av valets viktigaste uppgifter för de borgerliga är att mota bort bilden av att det är höga skatter som leder till hög välfärd.