Centerpartiets partiledare Annie Lööf inleder ofta sina pläderingar med att understryka höstens val som ett värderingsval. Hennes ståndpunkt bör ses i ljuset av de högerextrema krafter som använder varje debattutrymme till att förespråka för ett mindre jämställt och allt mindre öppet Sverige. När Lööf står upp för jämställdhet mellan könen väljer Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att propagera för en sänkt abortgräns. Det är ett tydligt men skrämmande exempel på partiledarnas olika prioriteringar.

På söndag ställs Sveriges medborgare inför vår samtids kanske viktigaste val. Världen är orolig och extrema krafter vinner mark i Europa. Valet handlar om vilket land vi ska och vill vara. Det blir också ett facit för hur mycket vi värderar den frihet som tidigare generationer har kämpat för att få åtnjuta. Lööf har helt rätt när hon gång på gång understryker det som ett val om värderingar. På ena sidan finns partier som vill stå upp för demokrati, jämställdhet och frihet. På andra sidan finns partier som ser kvinnors rätt till sina egna kroppar som ett hot mot Sverige.

SD:s värderingar och prioriteringar understryks när Åkesson i brinnande valrörelse propagerar för en sänkt abortgräns. Den enda anständigheten som går att finna i förslaget är deras vilja att ärligt stå för sin kvinnofientliga politik. När Åkesson ombads förklara hur SD har tänkt sig att minska antalet aborter med en sänkt abortgräns kunde han inte ge några raka svar (SVT Opinion Live, 7/6). 94 procent av aborterna sker före vecka 12, vilket väcker frågan varför SD vill sänka abortgränsen från första början. Enligt Åkesson är det endast ett principiellt och etiskt ställningstagande. Han vågade självklart inte specificera det ytterligare, eftersom de principiella besluten får sin bäring i djupt ojämställda värderingar.

SD:s abortmotstånd bör också ses i ljuset av Annie Lööfs senaste utspel om jämställda löner mellan män och kvinnor. Samtidigt som Sverigedemokraterna väljer att inskränka kvinnors rättigheter väljer Centerpartiet att presentera handlingskraftiga förslag för att minska det oförklarade lönegapet. Center­partiet vill satsa sex miljarder för att helt utjämna löneskillnaden i den statliga sektorn. Det är ett välkommet förslag, då löneskillnaden förra året låg på 11,3 procent enligt Medlingsinstitutet.

Rätten till abort och rätten till lika lön är olika frågor, men bottnar i samma värderingar om jämlikhet mellan könen. Vilken inriktning ett parti väljer att ta, särskilt i valrörelsen, bevisar var partiet står i frågan om kvinnans jämställdhet med mannen. Att Åkesson dessutom vägrar se aborträtten som en jämställdhetsfråga (Expressen 27/8) visar på en grov nonchalans mot de 47 000 kvinnor som årligen dör i världen till följd av olagliga och osäkra aborter.

Söndagens val är ett val om vilka värderingar som ska styra vårt land. Syna SD-snacket om att på Trumpskt manér göra Sverige ”mäktigt” igen. Välj i stället en annan väg framåt som gör aborträtten säker igen.

Linnea Hylén