De amerikanska rättsliga myndigheternas nystande i rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet har nu nått president Donald Trumps inre krets. Två personer som jobbade för och nära Donald Trumps presidentkampanj åtalas nu för att ha "konspirerat mot USA". Anklagelseakten, bland annat mot Trumps tidigare kampanjchef, går ut på att de anklagade har tjänat enormt stora pengar på att i hemlighet verka för den före detta ukrainske presidenten Viktor Janukovitjs intressen, i USA och på andra håll. Janukovitj har gömt sig i Ryssland sedan han avsattes 2014.

Ett olagligt påverkansarbete för främmande makt på amerikansk mark samt omfattande pengatvätt och skatteflykt är inget som Trumplägret lätt kan skaka av sig. Men de direkta kopplingarna till ryska staten är än så länge inte glasklara.

För varje nytt avslöjande blir utrymmet snävare. I åtalet som den särskilde åklagaren Robert Mueller har lagt fram antyds att det finns mer som väntar på att offentliggöras. Andra misstänkta kan ha samarbetat med myndigheterna och berättat allt de vet. Om kopplingar från en aggressiv rysk inblandning i presidentvalskampanjen kan beläggas hela vägen till Trump själv, då står vi inför en skandal större än Watergate, den som tvingade fram president Richard Nixons avgång 1974. Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv vore detta etter värre – eftersom det vore en konspiration med främmande makt mot den egna demokratiska valprocessen.

I slutänden är även den republikanska patriotismen mer pro-Amerika än pro-Trump. Det ser ut att stunda svarta tider i Vita huset, även efter Halloween.

Precis som med Nixon kan det till slut bli så att det inte går att försvara presidentens position – och vice presidenten Mike Pence får träda in i stället. Men där är vi inte än, på långa vägar.

Den amerikanska väljarkåren är oerhört polariserad, vilket den senaste valrörelsen kraftigt förstärkte. Ett fåtal republikanska företrädare har dristat sig att rösta med demokraterna i kongressen för att stoppa några uppmärksammade Trumpförslag, men det personligt politiska priset är högt. Vita huset visar ingen nåd. När det väl osar bränt för Trump kommer hans kritiker inte heller att hålla igen. Tunga republikanska veteraner – som ex-presidenten George W Bush och förre talmannen John Boehner – har markerat sitt missnöje med Trumplägrets inverkan på partiet.

Hur än den pågående granskningen och de följande åtalen slutar är det uppenbart att amerikanska presidentval mer än någonsin är globala fenomen. Att andra stater, som skulle kunna gynnas av den ena kandidatens utrikes- och säkerhetspolitik, är villiga att gå långt att försöka påverka opinionen är redan uppenbart. I förlängningen är det en väletablerad rättsordning och starka konstitutionella kontrollmekanismer som tillsammans med demokratisk medborgarförankring avgör hur pass långsiktigt känslig opinionen är för yttre påverkan.