Nu är det mycket fokus på valrörelsen, vilket är rimligt. Men det kan vara välgörande med en kort paus och se att framstegen fortsätter.

1 Framsteg i kampen mot rotavirus. Diarré på grund av rotavirus är en stor anledning till barnadödlighet i låginkomstländer. Därför är det positivt att vaccin mot rotavirus verkar ha minskat antalet dödsfall på grund av diarré bland barn i Malawi med cirka en tredjedel, enligt en ny studie publicerad i vetenskapliga tidskriften The Lancet. Detta ger även hopp för andra länder.

2 Grekland behöver inte längre EU-stöd. Den 20 augusti kunde Grekland lämna EU:s tredje räddningspaket. Det innebär att landet efter nästan tio års kris kan stå på egna ben. Mycket återstår att göra, men både den grekiska tillväxten och exporten ökar.

3 Högkonjunkturen fortsätter och arbetslösheten i Sverige minskar. Arbetslösheten i juli i år var 0,6 procentenheter lägre jämfört med samma tid förra året, enligt SCB.

4 Kraftig ökning av laddbara bilar. Av samtliga nyregistrerade bilar i juli i år stod laddbilar för 18,7 procent. Detta är en kraftig ökning från juli förra året då laddbilar stod för 4,6 procent av de nya bilarna, enligt Bil Sweden. Systemet bonus-malus är en stor del av förklaringen.

5 Samkönat äktenskap på väg att tillåtas i Costa Rica. Högsta domstolen i Costa Rica har kommit fram till att landets nuvarande förbud mot samkönade äktenskap är diskriminerande. Lagstiftarna har nu 18 månader på sig att förändra lagen, enligt Högsta domstolen.

6 Artificiell intelligens minskar energiförbrukningen. Sedan nio månader tillbaka sköter artificiell intelligens kylsystemet i ett av Googles datacenter. Resultatet har blivit att energiförbrukningen minskat med 30 procent, enligt Ny Teknik. Det finns förhoppningar om att samma teknik för energibesparing även kan användas inom exempelvis tillverkningsindustrin.

7 Vetets arvsmassa kartlagd. Efter 13 års arbete har vetets arvsmassa nu kartlagts. Genombrottet ger förutsättningar för att ta fram vetesorter som exempelvis ger större skördar eller tål skadedjur bättre.

8 Mer biogas i fordonsgasen. Andelen biogas i den svenska fordonsgasen fortsätter att öka. Andelen är nu uppe på 90 procent, enligt sidan Transport och Logistik.

9 Genförändrat ris kan öka kväveupptaget. Kinesiska forskare har upptäckt en genmodifiering som gör att ris kan ta upp mer kväve och samtidigt vara högavkastande, enligt en studie i Nature som Ny Teknik rapporterar om. Detta kan bidra till ett hållbarare jordbruk eftersom mängden kväve som förorenar luft och vatten kan minska.

10 Melonskal renar grundvatten från arsenik. Försök i Pakistan visar att filter bestående av melonskal och xantantsalt tar bort 95 procent av det farliga ämnet arsenik från grundvatten, enligt en ny studie som den Sida-finansierade sidan SciDev.net skriver om. Detta är viktigt eftersom cirka 43 000 människor bedöms dö årligen på grund av arsenikförgiftat grundvatten.

Elias Rosell