SN:s ledarskribent Linnea Hylén har besökt Försvarsmaktsråd Skövde, som samlade trehundra totalförsvarsaktiva från hela Sverige.

I maj kommer Försvarsberedningen släppa sin rapport om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska läge. Rapporten kommer vara ett tungt underlag till nästkommande års försvarsbeslut som förhoppningsvis kommer leda till ett starkare försvar, men bjuder politikerna till för sent?

I veckan hölls Försvarsmaktsråd i Skaraborg. Knappt trehundra personer från totalförsvaret konfererade under två dagar för att både lära sig mer om dagens hotbilder och sårbarheter. Konferensen avslutades med en debatt mellan politikerna från Försvarsutskottet. Paneldebatten var ett smakprov på vad vi kan vänta oss från Försvarsberedningen i maj. Alla politikerna på plats ville ha ett starkare försvar, men det är inte Försvarsutskottet eller Försvarsberedningen som i praktiken måste övertalas. Det är resten av partierna - inte minst de ekonomiskt ansvariga som måste ge sitt godkännande till försvarstillskotten.

De kommande åren spås innehålla strängare ekonomiska svängrum för reformer i allmänhet. Därutöver har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna en lång rad med liberala och kostsamma reformer som ska genomföras. Det kommer inte bli lätt, men försvaret bör utifrån de förda tongångarna före och efter valet leda till ett tillskott om minst 1,5 procent av BNP till 2025. Nödvändigtvis bör siffrorna vara större om Sverige ska lyckas bygga upp ett försvar i enlighet med politikernas uttalade visioner.

Samtidigt som politikerna förhandlar och utreder fortsätter det säkerhetspolitiska läget att försämras i vårt närområde. Det politiska maskineriet är trögrörligt och de flesta kommuner, regioner och andra delar av totalförsvaret stampar i farstun i väntan på politiska beslut. Det är fel väg att gå enligt Försvarsutskottets ordförande Beatrice Ask (M). Under debatten uppmanade hon den offentliga sektorn att sluta vänta och istället börja planera för höjd beredskap, även om rikspolitiken inte lyckats ge tydliga direktiv för framtiden.

Signalen är tydlig från Försvarsutskottets ordförande. Det är allvar nu och tiden är knapp. Förmåga tar tid att bygga upp och även om politikerna kan komma med andra direktiv framöver måste arbetet komma igång innan dess. Omvärldsläget kräver handlingskraft redan nu. Vi går en mer osäker värld till mötes och vi gör bäst i att rusta inför det oväntade.