Möjligheten att tanka bilen på nära håll är en självklarhet för de flesta bilägare som bor i och nära en större tätort. Även om många politiker och även stadsplanerare ägnar stor kraft och ideologiskt nit åt att planera bort biltrafik, är det enkel kommersiell logik som gör att inte är långt till ett tankställe. Desto svårare är det när avstånden till det tättbebyggda ökar. Likväl är livet på svensk landsbygd nära knutet till privatbilen och möjligheten att ta sig fram för egen maskin.

Orten Tystberga och dess omgivning har haft det utvecklingsmässigt tungt en tid. Svårigheterna för skola och förskola har skapat rubriker - och när skola och förskola krisar så krisar lätt hela grannskapet. Det är en trend som inte vänds över en natt.

Läget var tydligt i valrörelsen. Såväl Centerpartiet som Socialdemokraterna och Moderaterna ägnade mycken kraft åt nå väljarna i Tystbergabygden, allt för att vinna möjligheten att försöka vänta missnöje till framtidstro. I kommunalvalet blev Moderaterna (26,9 procent) största parti i valdistriktet, medan de styrande Socialdemokraterna förlorade den positionen (21,6 procent). Sverigedemokraterna (16,3 procent) växte samtidigt om Centerpartiet (14,8 procent) och blev tredje störst.

Nu styrs Nyköpings kommun av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Vid sidan av det givna uppdraget att rejält rusta upp skola och förskola, kvarstår frågan om vad som mer kan driva på utvecklingen lokalt. Det är i detta ljus som kommunens annonsering efter någon som vill driva ett tankställe i Tystberga ska ses (SN 20/5 och 18/5). Inklusive laddstolpar.

Landsbygden behöver sin service, vare sig vi talar om offentliga tjänster som skola, hemtjänst och vård eller om kollektivtrafik, livsmedel och drivmedel på rimligt avstånd. Annars tunnas livskraften ut. Även på en plats som Tystberga som annars ligger strategiskt till nära E4:an, precis som grannorten Lästringe.