En liten ökning 2018 av vägtrafikens koldioxidutsläpp är av allt att döma tillfällig. Det viktigare budskapet i Trafikverkets rapport i veckan om bilarnas klimatpåverkan är att flera nya styrmedel, beslutade eller nyligen införda i Sverige och EU, kan väntas få stor fast inte tillräcklig verkan. Det fattas en hel del till det klimatmål för vägtrafiken som satts för 2030.