1. Inför månlandningens 50-årsjubileum 20 juli presenterade Nasa en lista över innovationer som månlandningsprojektet resulterade i. Bland dessa finns systemet som används för att styra alla större flygplan i dag, en metod för livsmedelskontroll som fortfarande är standard i USA och laddningsbara hörapparater. Nasas nästa utmaning, att skicka astronauter till Mars, kan alltså leda till en ny våg av teknikutveckling.

2. Kort efter månlandningens 50-årsjubileum såg en ny rymdfarkost dagens ljus. Tack vare donationer från 50 000 personer runtom i världen kunde den icke vinstdrivande organisationen Planetary Societys solsegel Lightsail 2 skjutas upp i omloppsbana. Fördelen med solsegel är att de inte behöver något bränsle utan kan färdas med hjälp av energi från solens strålar.

3. Trots de många konflikterna i regionen kommer Israel, Jordanien, Egypten, Saudiarabien, Jemen, Eritrea, Djibouti och Sudan att samarbeta för att rädda korallreven i Röda havet. Genom ett transnationellt forskningscentrum kommer man särskilt att studera varför Röda havets korallrev behållit sin färggrannhet och inte blekts som på andra håll i världen.

4. Ett tjugotal länder i Afrika söder om Sahara har lagar som förbjuder homosexualitet, men i juni togs ett historiskt beslut när Botswanas högsta domstol ogiltigförklarade den lag mot homosexualitet som infördes av det brittiska kolonialstyret 1965. Domstolen slog fast att lagen inte ska lägga sig i människors privatliv.

5. Genom ett implantat har sex personer som alla föddes seende men blivit blinda kunnat återfå begränsad syn. Tidigare försök att ge blinda synförmåga har gått ut på att skapa ett konstgjort öga. En amerikansk forskargrupp testade istället att koppla en videokamera direkt till hjärnan, vilket gett positiva resultat.

6. Forskare vid ett schweiziskt labb har visat att återplantering av skog kan binda två tredjedelar av de koldioxidutsläpp som människan orsakat sedan industrialiseringen. Eftersom det tar 70–100 år för skogar att nå full mognad kan det dock inte ersätta andra typer av utsläppsminskning, och återplantering bör börja så snart som möjligt.

7. Teknikbloggen Endgadget rapporterade att tyska forskare genomfört testlandningar med ett självstyrande flygplan. I dag måste plan vägledas av radiosignaler och få hjälp av piloten när de landar, men genom en kombination av GPS och kameror hoppas forskarna kunna göra landningar säkrare och mer självgående.

8. Forskare vid Chalmers tekniska högskola har lyckats minska energiförbrukningen till en tiondel av dagens förbrukning inom vissa områden som kräver internetuppkoppling. Det är mycket angeläget eftersom internet redan i dag orsakar koldioxidutsläpp i nivå med flyget. Om tio år kan all världens elproduktion behöva användas bara för internetanvändning om inte dagens modeller för datatrafik utvecklas.

9. Linköpingsföretaget BioReperia har använt zebrafiskembryon för att minska dödligheten hos cancerpatienter. Celler från patientens tumör placeras i embryona och hjälper till att bedöma vilken typ av cancerbehandling som kommer att fungera bäst.

10. I juli öppnar Nolla, en restaurang i Helsingfors med målet att vara helt avfallsfri. För att lyckas med det använder restaurangen bland annat förpackningar som kan återanvändas, i stället för att få livsmedel levererade i engångspåsar i plast, och komposterar all mat som blir över.