Ingen vinner på att småföretagen börjar gå omkull eller göra sig av med sin personal. Ju hårdare motåtgärderna mot smittspridning blir desto tuffare blir det. Inte minst inom service- och restaurangnäringarna.  

 

För de flesta företagare är egen kreativitet i svåra tider en överlevnadsfaktor. Vi har kunnat läsa om hur lunchställen funderar över bästa sätt att sälja sin mat, utan att öka riskerna för smittspridning. Nytänkande kring överlämning och förvaring - inte minst minutiösa desinfektionsinsatser - är förstås ett måste.  

Virusets förmåga att överleva utanför människokroppen, ska tas på största allvar. På exempelvis metall, glas och plast har coronavirus kunnat klara sig i flera dagar, enligt BBC (17/3). Vår omgivning är inte “smittsäker” bara för att där inte finns några människor just för stunden.

Den goda viljan att göra nytta för andra måste kombineras med sunt förnuft och kritiskt tänkande. För en del företag innebär det rådande läget en hård svältkur. Vissa svåra hinder måste stå fast – för allmänhetens bästa. 

 

En slopad utgift betyder då extra mycket. Även om det till synes är mindre summor. Det är välkommet att Alliansstyrda Trosa kommun i nuläget väljer att ta bort avgifterna för sin tillsyns- och kontrollverksamhet under 2020. Det betyder inte att kontrollerna eller tillsynen upphör. Bara att räkningarna till företagen uteblir. 

Detta kostar på för kommunens del, förstås. Men företag står ju för offentliga intäkter i flera former. Organisationen Företagarna lyfter exempelvis att småföretagen i Sörmland står för 32 procent av skatteintäkterna i länet. Det är så enkelt att hälsan hos våra lokala företag spelar stor roll för samhället som helhet.