Aurora 17: Nu kryllar det av militärer i skärgården

Oxelösund/Studsvik

Det finns risk för en fientlig landstigning i Oxelösund. I ett av scenarierna i militärövningen Aurora rör sig svensk militär ner genom skärgården för att försvara området.

Vattnet sprutar från sidorna på stridsbåten när den girar in mot kajen i Studsvik. SN har fått följa med Amifibieregementet som gör en taktisk förflyttning från örlogsbasen Berga söder om Stockholm till Oxelösund. Här väntas fienden i militärövningen Aurora anfalla och landstiga. Något som de runt 900 soldaterna som förflyttar sig ner längs skärgården ska försöka sätta stopp för.

– Där ligger några stridsbåtar. Det är en skyttepluton som bevakar området, säger Magnus Lindstedt som är kommunikationschef på Amfibieregementet när han pekar mot några båtar som knappt syns under sina kamouflagenät där de ligger förtöjda vid en klippa en bit bort.

På kajen håller en underhållspluton från armén på att lasta ombord förnödenheter till Amfibieregementets underhållskompani som i sin tur sprider ut bränsle, drivmedel och ammunition till resten av sitt regemente. Det är en avslappnad stämning på kajen och någon känsla av fullt krig råder inte, även om det verkar som ett av kompanierna har blivit beskjutna med robotar. Snarare övas moment för moment och nu är det logistiken som ska trimmas. Sara Wåhlin är kvartersmästare på amfibies underhållskompani och visar runt i ledningsbåten.

– Jag tycker att det är jättebra att vi får öva under såhär lång tid och med en hel bataljon. Logistik är alltid i skarpt läge. Alla ska få det de behöver, säger hon.

Jag blev ju inte så jätteglad, det kan jag inte påstå. Nej, det var inte så kul

Övningen är en del av återtagandet av det totalförsvar Sverige hade under kalla kriget. Ett av tecknen på det är Nyköpingsbon Oskar Ekberg. Han är en av de som är pliktinkallade. Efter att ha gjort lumpen för sju år sedan fick han beskedet att han var tvungen att ta på sig uniformen igen.

– Jag blev ju inte så jätteglad, det kan jag inte påstå. Nej, det var inte så kul, säger Ekberg som kör truck och lastbil i sin pluton som i dag förser Amfibieregementet med förnödenheter.

Kunde du drömma om att du skulle behöva stå såhär med AK5:an igen?

– Nej, man hade väl anat att man någon gång skulle behöva åka in igen, men nu är det som det är.

Det finns risk att invasionen sker under måndagsmorgonen

Vi lämnar Studsvik och styr söderut längs kusten i en övningsledningsbåt. Snart tornar den karaktäristiska siluetten med SSAB:s skorstenar och hamnens kranar upp sig. Så många andra stridsbåtar syns inte till. De verkar ha blivit försenade av något, men nu är det bara en tidsfråga innan den största militärövningen sedan 1993 kommer till Oxelösund.

– Högre chef bedömer att det finns risk för en fientlig landstigning i Oxelösundstrakten. Då har Amfibiebataljonen fått i uppgift att hindra den landstingningen. Det finns risk att invasionen sker under måndagsmorgonen, säger Adam Camél som är överstelöjtnant och övningsledare vid andra Amfibiebataljonen.

  • Det kryllar av militärbåtar i den sörmländska skärgården just nu. Bara Amfibieregementet har cirka 60 stridsbåtar, trossbåtar och svävare här. Foto:
  • Under måndagsmorgonen väntas fienden ”A-land” landstiga i Oxelösund. Foto:
  • Sara Wåhlin kikar mot solen och diskuterar ilastningen med sina kollegor i Amfibieregementet. Vid kajen i Studsvik ska underhållskompaniet ta emot förnödenheter som de skeppar vidare till resten av Amfibieregementet. Foto:
  • Nyköpingsbon Oskar Ekberg är tillsammans med sina två kamrater från Logistikbataljonen pliktinkallade. Det hade alltså inget annat att välja på att ta på sig uniformen igen. Foto:
  • Amfibieregementet börjar gruppera sig i Oxelösund. Foto:
  • Magnus Lindstedt kommunikationschef på Amfibieregementet. ”Vi är mer öppna med vår verksamhet nu än för tio år sedan”, förklarar han varför media kan bjudas in mitt i övningen. Foto:
  • Stridsbåt 90. Foto:
1/

Invasion i Oxelösund

Amfibieregementet har fått order om att röra sig mot Oxelösund för att försvara området från ett förmodat angrepp.

Den fiktiva fienden i militärövningen Aurora är "A-land" som förväntas landstiga i Oxelösund och luftlandsätta trupper norr om Nyköping.

Slutstriden väntas stå i Björnlunda-, och Gnestatrakten.

De närmaste dagarna kommer man märka av militärövningen i området. Bland annat kan det bli förseningar i trafiken.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

FörsvaretOxelösundStudsvikSkärgårdWEBB_TVmilitär
Relaterat