Kommunala Kustbostäder sneglar på ett nytt projekt. Ett förslag är att riva Prismanhuset och bygga nytt – med både trygghetsboende och affärslokaler vid Järntorget. Foto:

Bostadsbrist i Oxelösund – trots färre invånare

Oxelösund

Från 15 000 till 12 000 invånare. Ändå är det bostadsbrist. Oxelösunds bostadshistoria är ett kapitel för sig.

Oxelösunds befolkningskurva liknar få andra svenska kommuners och följer – med undantag för de senaste åren – SSAB:s utveckling. Toppen var 1970 med 15 164 invånare. Invånarantalet sjönk till 10 866 invånare vid millennieskiftet för att sedan vända upp till strax över 12 000 år 2018. Men trots att det har bott betydligt fler invånare i Oxelösund tidigare så saknas det bostäder.

En förklaring är att kommunala bostadsbolaget Kustbostäder rev runt 700 lägenheter under 1990-talet då befolkningen minskade kraftigt. Punkthusen vid gamla vattentornet jämnades med marken precis som hus på Ramdalshöjden, övre Frösäng och Norra malmgatan. Andra lägenhetshus ändrade användning, som exempelvis den byggnad där Boda borg finns i dag. Samtidigt byggdes det inte speciellt mycket nytt under samma tid. Nu står över 2 000 personer i Kustbostäders bostadskö.

En annan sak som kan ha spelat in är att delar av Oxelösunds äldre befolkning sitter kvar i sina villor och radhus trots att de har utflugna barn. Låg boendekostnad i jämförelse med vad det skulle kosta att hyra en lägenhet – som det dessutom är flera års kö på – är inte alltid ett lockande alternativ.

Skyskraporna på Villabacken har det inte blivit något av trots att flera intressenter haft planer på att bygga Sörmlands högsta bostadshus där. Men det finns projekt på gång. Peab planerar att bygga fler bostadsrätter på Femöre och Oxelösunds kommun har färdigställt flera detaljplaner som exempelvis vid Ramdalshamnen och i Peterslund. För det förstnämnda finns ingen intressent, men väl i Peterslund.

Vad tänker ni göra åt bostadsbristen i Oxelösund?

S: Vi vill fortsätta att bygga hyresrätter i Kustbostäders regi och driva på och underlätta för andra aktörer på bostadsmarknaden att bygga nya bostäder i Oxelösund. Det skapar en positiv flyttkedja mellan villor, radhus och lägenheter. Vi behöver ha en god beredskap med färdigplanerad mark för bostäder, både för flerfamiljshus och för enbostadshus.

V: Vi har tagit fram en ny översiktsplan samt många parallella detaljplaner och fler behövs. Kustbostäder är en viktig pusselbit för boende åt alla. Vi vill bygga trygga, jämlika och integrerade bostadsområden efter behov. Vi ska bygga fler hyresbostäder i allmännyttan men också möjliggöra för andra boendeformer. Vi ska också fortsätta att satsa på fler hissar.

MP: Främja befolkningstillväxten genom fler energieffektiva bostäder med attraktiva hyror, centrala trygghetsboenden, utvecklad centrumservice och bättre kommunikationer. Arbeta än mer aktivt med byggföretagen för att få fram fler lägenhetshus med varierat utbud och blandade boendeformer med hyres- och bostadsrätter samt villor och radhus i både befintliga och nya planområden.

M: Det stora problemet är för långa ledtider innan det byggs. Vi Moderater menar att majoriteten inte styr upp detta ordentligt. Vi har lämnat förslag om att bygga fler trygghetsboenden. Även att integrera byggnation av skola och bostäder för att få synergieffekter med gemensam matsal och småskaligt bibliotek. Vi menar att prioritet är att bygga bostäder för 65 år och äldre.

C: Bättre kontakt med byggarna. Öppenhet för nya lösningar som miljöhus, trähus, solpaneler, etc. Gärna sjönära hyresrätter. Rikspolitiken måste bidra. Flyttskatten hindrar äldre att sälja villan och flytta till mindre boende.

L: Se till att det finns färdiga detaljplaner, stärka resurserna inom kommunen så att arbetet med tomter rullar på. Fortsätta bjuda in entreprenörer för att påvisa Oxelösunds attraktiva bostadsläge.

KD: Vi vill att vi bygger integrerade bostäder ihop med äldreboende och förskola. KD vill att vi bygger bostäder på Villabacken, integrerat med trygghetsboende och förskola. Övergripande är att vi måste öka rotationen i bostadssektorn i Oxelösund. De som vill lämna sina hus måste ha alternativ. Dessutom måste det bli bättre fart på översiktsplaner och detaljplaner, att ligga före.

SD: Mindre byggbolag behöver bättre finansieringsmöjligheter och möjligheter att vara med i kommunala upphandlingar. Genomförs samtidigt en standardisering inom bostadsbyggandet så kan vi sammantaget få till en ökad konkurrens, och på så vis kan vi minska byggkostnaden och därmed hyreskostnaden. Hyresrätten är viktig för att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

KustbostäderOxelösundBostadVal 2018
Relaterat