"Det är inte förbjudet att göra dåliga affärer"

OXELÖSUND

Kustbostäder sålde tre fastigheter. 1,5 år senare såldes fastigheterna vidare för 15 miljoner kronor mer. Kustbostäders styrelse vidhåller att man gjort en bra fastighetsaffär. De externa revisorerna och Fastighetsägarnas vice vd Peter Sörman är inte lika övertygade.

Det var förra sommaren SN avslöjade en uppmärksammad fastighetsaffär. Kustbostäder lät sälja tre fastigheter 2016. Fastigheterna gick med underskott. Priset: 18,1 miljoner kronor. Året efter såldes fastigheterna vidare. Priset: drygt 33 miljoner kronor.

Hur kunde fastigheterna på ett drygt år öka med 18 miljoner kronor i värde? Hade Kustbostäder gjort en dålig affär?

Nej, hävdade Per Koman Alm, vd för Kustbostäder och styrelsens ordförande Birger Svensson (S).

Sten Nordlander (M) ledamot i Kustbostäders styrelse säger i dag att inget fel begåtts i försäljningen och att fastigheterna vid vidareförsäljningen styckades upp i olika bolag. Vad bolagen innehållit förutom fastigheterna är det ingen som vet, vilket kan förklara varför fastigheterna ökade med 15 miljoner kronor, menar han.

Fastighetsförsäljningen blev en styrelsefråga och sedan även en fråga för revisorerna. En extern revisor, KPMG, anlitades. KPMG:s mening är att en av fastigheterna motsvarar ett marknadspris. Men revisionsbolaget konstaterar också i sin rapport att försäljningen inte skett i konkurrens med andra och "att bolaget inte på ett tydligt sätt kan visa att man säkerställt att erhållet pris överensstämmer med ett marknadspris".

KPMG rekommenderar bland annat att Kustbostäder upprättar en rutin för försäljningar, att fastigheter bjuds ut på den öppna marknaden och att kommunfullmäktige får säga sitt.

Fastighetsägarnas Peter Sörman har tagit del av utredningen och håller med om rekommendationerna som ges, framför allt att låta flera värdera fastigheterna innan en försäljning. Peter Sörman konstaterar också:

– Det är inte förbjudet att göra dåliga affärer.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

KustbostäderBostadBostadsmarknaden
Relaterat