Planarkitekten Moa Öhman är en av dem som arbetat med Oxelösunds nya översiktsplan. I gästhamnsområdet, vid Båt och motors parkering, föreslås det att nya bostäder ska kunna byggas. Foto:

Framtidens Oxelösund: Översiktsplanen krattar för nya bostadsområden

Oxelösund

Här planeras Oxelösunds nya bostadsområden.

På Frösängs gärde har inte mycket förändrats de senaste åren, förutom att några oxlar nyligen flyttats hit från Järntorget. Men i framtiden kan det se helt annorlunda ut här. Större delen av den stora gräsytan är tänkt att få finnas kvar, men längs med Torggatan/Sundsörsvägen kan vyn komma att förändras under de kommande 13 åren. I det förslag på översiktsplan som Oxelösunds kommun arbetat fram föreslås det att centrum och Frösäng ska byggas ihop här, från restaurang Long till Hagvägen.

Bygg ihop nedre Frösäng och centrum med flerbostadshus. Det föreslås i den nya översiktsplanen. Foto:

– Det här är ett trevligt gärde som är viktigt för rörelse och rekreation, men vi tänker oss att det kan ramas in med den här bebyggelsen. Vi vill föra Frösäng och centrum närmare varandra, säger Moa Öhman som är planarkitekt vid Oxelösunds kommun och som varit med och arbetat fram översiktsplanen.

I planförslaget nämns flerbostadshus eller stadsradhus. Klart är att kommunen tänker sig en centrumkänsla över området i sin vision av hur Oxelösund ska se ut 2030.

Vi sätter oss i bilen och åker bort till nästa område som pekas ut för en möjlig bostadsbebyggelse och hamnar på Båt & motors parkering. Här – och strax intill där det i dag finns boulebanor – ska det också kunna byggas bostäder. Mycket sjönära dessutom, då småbåtshamnarna bara ligger några meter från parkeringen.

Moa Öhman hoppas att oxelösundarna tar del av översiktsplanen och ger respons på den innan sista september. Foto:

– Uppe på sluttningen, ovanför Motorbåtsklubbens lokal, har vi också markerat ett område för stadsbyggd där det också kan byggas bostäder. Men om det eventuellt kan byggas bostäder här vid parkeringen, så är det ännu mer eventuellt uppe på sluttningen, säger Moa Öhman.

Hur blir det med Båt och motors verksamhet om de här planerna blir verklighet?

– Skulle det byggas bostäder här finns inte plats för Båt och motor, men vi slänger inte ut några företagare, säger Moa Öhman.

Det går faktiskt att kliva rakt in i framtiden och se vad kommunen tänkt sig med området. På Koordinaten går det att låna ett par VR-glasögon om med hjälp av dem ställa sig i en framtida version av gästhamnsområdet.

Översiktsplan 2030

En faktor som genomsyrar planen är målet att Oxelösunds befolkning ska öka med en procent per år. Det skulle innebära en befolkning på 13500 invånare 2030. De senaste åren har dock invånarantalet ökat fortare än så. Därför tittar kommunen på var de framtida oxelösundarna ska kunna bo.

Översiktsplaneförslaget är ute på samråd fram till den 30 september. Fram tills dess går det att lämna synpunkter på planförslaget.

I sin heltid finns den på oversiktsplan.nu, som är kommunens sajt.

Översiktsplanen antas slutgiltigt av kommunfullmäktige och är en vision av vad Oxelösund kan bli 2030. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande. Hur olika områden i kommunen ska få utformas regleras i detaljplaner. Och i slutändan måste någon ha viljan – och förutsättningarna – att bygga här.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FrösängOxelösundBostadByggnation
Relaterat