• Såhär vill Oxelösunds hamn bygga sin naturgasterminal. Man har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och hoppas nu att de ska börja titta på deras ansökan. Foto:
  • Oxelösunds hamns vd Douglas Heilborn. Foto:
  • Lars Arneng och Olov Edfast bor i Gamla Oxelösund och är kritiska mot lokaliseringen av den planerade naturgasterminalen. Edfast tycker att det nya förslaget låter lite bättre, men långt ifrån tillräckligt. Foto:
1/

Här är hamnens nya naturgasplaner

Oxelösund

Naturgasansökan avslogs – då tänkte hamnen om. Nu har man flyttat den tänkta placeringen av naturgasterminalen – men frågan är om det är tillräckligt för de som har sina bostäder närmast riskområdet.

SN har tidigare skrivit om att miljöprövningsdelegationen avslagit Oxelösunds hamns ansökan om att få bygga en naturgasterminal. Det utan att ha granskat själva ansökan. Det hela föll på att arbetet med att ändra detaljplanen inte var klart. Oxelösunds hamn bestämde sig omgående för att överklaga beslutet men har under tiden även ändrat i sina planer.

– Vi har använt det här glappet i tid till att ändra lite i planen. Vi har fått in en del synpunkter från både allmänhet och myndigheter och nu flyttar vi tanken så långt sydväst som vi kan på samma lageryta, säger Douglas Heilborn som är vd för Oxelösunds hamn.

Det handlar alltså inte om en total omlokalisering som boende i närområdet tidigare föreslagit. Det handlar fortfarande om yta D, på hamnens område, som ligger närmast Gamla Oxelösund. Gastanken flyttas från nordöstra hörnet till det sydvästra.

– På det här sättet ökar vi avståndet till Gamla Oxelösund och får en bättre riskbild. Sedan har vi tagit bort de liggande, trycksatta tankarna och kvar finns bara en icke trycksatt tank. Ledningssystemet har också förändrats till det bättre och det är egentligen där den största risken för en olycka finns, fortsätter Heilborn.

I det första förslaget på placering tangerade linjen som visar ”tolerabel risk”, några av bostadshusen i Gamla Oxelösund. Nu går den linjen närmare hamnens område, men som det ser ut så måste en brygga i Sandvikens båthamn fortfarande flyttas och området med båtrampen blir inte tillgängligt för allmänheten.

Olof Edfast är en av de boende i gamla Oxelösund som riktat skarp kritik mot den tänkta placeringen av naturgasterminalen. När han hör om det nya förslaget tycker han att det är till det bättre – men är långt ifrån övertygad.

– Nej, det här är inte tillräckligt. Ledningen är fortfarande lika nära, 250 meter från närmaste fastighetsgräns, och det är i ledningen det oftast sker explosioner enligt utredningar som gjorts. Sedan ska det fortfarande gå LNG-tankbilar in via centrum, det är inte heller försvarbart, fortsätter han.

Edfast håller fast vid att det skulle vara bättre att placera terminalen på hamnens mark vid Stegeludden och använda stålhamnen på SSAB:s område för fartygen att lägga till på.

Fotnot: Oxelösunds hamn har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut och hoppas att de ska nu ska påbörja jobbet med att bedöma den.

Nytt förslag för LNG-terminalen

Flyttat tanken åt sydväst.

Ändrat ledningsdragning åt sydväst.

Tagit bort de trycksatta tankarna.

Ny infart från Gamla Oxelösundsvägen, enbart för lastbilar till och från terminalen.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SSABOxelösundÖstersjönMiljöNäringslivSjöfart
Relaterat