Isabella Lövin (MP) vill ha kvar Industriklivet som bland annat stöder Hybrit-projektet där SSAB försöker få fram en fossilfri stålproduktion. Foto:

Klimatministern varnar: SSAB-projekt kan förlora stöd

Oxelösund

Klimatministern och vice statsministern Isabella Lövin (MP) varnar för att Industriklivet, som stöder SSAB:s Hybrit-projekt, kan försvinna.

Sverige har satt upp som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Det innebär att Samtidigt står industrin för en tredjedel av klimatutsläppen. Något som gjort att regeringen infört Industriklivet som innebär att 300 miljoner kronor per år ska gå till industrins omvandlig för att på sikt ha ett nollutsläpp. Ett av de största projekten som får pengar från Industriklivet är Hybrit, som drivs av SSAB, Vattenfall och LKAB, och ska försöka få fram en fossilfri stålproduktion.

Men nu hotas industriklivet enligt klimatministern Isabella Lövin (MP). I en debattartikel i Dagens industri skriver hon att ”Industriklivet just nu hotas av just sådan politisk ryckighet som gör det svårt för företagen att genomföra stora och riskfyllda investeringar. I sina senaste budgetalternativ vill Moderaterna och Liberalerna helt avskaffa regeringens satsning Industriklivet”, skriver Lövin.

Nu hoppas hon att (L) och (M) ska ändra sig i valtider.

”Vi borde tillsammans kunna enas om att freda industrins klimatinvesteringar från kommande regeringars besparingsiver”, skriver hon.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietSSABOxelösundIndustriKlimatNäringsliv
Relaterat