• Nu ska det eftersatta gatuunderhållet komma ikapp. Just nu är ett antal olika renoveringsprojekt av Oxelösunds vägnät på gång. Foto:
  • Mats Lindahl är gatuchef vid Oxelösunds kommun. Här vid vägen till fiskehamnen som där cykelväg blev klar i våras. Foto:
  • Just nu pågår arbetet med att asfaltera samtliga grusvägar på Tegelbruks- och Lastuddsområdet samt vägen från Stjärnholms kyrka till respektive område. Foto:
  • Foto:
1/

Många förfallna gator ska renoveras i Oxelösund

Oxelösund

Det har varit lite lappande och lagande – men nu tas ett helhetsgrepp om Oxelösunds vägnät. De kommande åren ska många av vägarna fixas till – här är de som är först ut.

Nu börjar upprustningen av Oxelösunds vägnät på allvar. I den treårsbudget som kommunfullmäktige nyligen fattade beslut om avsätts pengar till det kommunala vägnätet. Men redan i år läggs åtta miljoner kronor på att få gång- och cykelvägar, gator och vägar i bättre skick.

– Många av kommunens gator har beläggningar som är väldigt gamla och som är i behov av upprustning, säger Mats Lindahl som är gatuchef vid Oxelösunds kommun.

Kommunens vägnät består av cirka 70 kilometer gata, 50 kilometer gång- och cykelväg och 30 kilometer trottoar. Och på sina håll har asfalten börjat krackelera.

Under 2017 har kommunen byggt nya gång- och cykelvägar till Gamla Oxelösund och fiskehamnen. Till den senare har även bilvägen fått ny beläggning. En del av Danviksvägen har fått ny beläggning och just nu håller merparten av Stjärnholms grusvägar på att asfalteras.

Men det är nu som arbetet med nya beläggningar verkligen tar fart, område för område.

– Stjärnholmsområdet asfalteras klart vecka 41. Sedan flyttar vi verksamheten in mot centrum där de mest utsatta gatorna skall rustas upp, säger Lindahl.

– Vår målsättning är att genomföra hela partier i stället för punktinsatser där skadorna är som störst. Vi kommer även att genomföra hastighetsreducerande åtgärder på ett antal gator under 2017 och detta arbete kommer att fortsätta nästa år med att fler breda gator får avskilda cykelfält, fortsätter Lindahl.

Som så ofta när det gäller vägarbeten finns ett stort om. Vintern.

– Nu hoppas vi på en lång och fin höst utan kyla och snö. Dessvärre kan vintern slå till på några dagar och då får arbetet läggas ner och sedan startas upp till våren igen, säger Lindahl.

Starten av beläggningsarbeten kom i år igång sent. Anledningen var att upphandlingen av entreprenören blev försenad.

Vägprojekt på gång

Ny beläggning av kommunens del av Danviksvägen.

Ny beläggning på sträckan Styrmansgatan-Torggatan-Sundsörsvägen från Ga Oxelösundsvägen till korsningen med Grenvägen.

Ny beläggning av Föreningsgatan, från polishusrondellen till Folkegatan.

Ny beläggning av Thams väg från järnvägsbron till korsningen Björntorpsvägen/väg 53.

Ny beläggning av Jogersövägen från Björntorpsvägen till Jogersö camping.

Ny beläggning av Floragatan mellan Föreningsgatan och Nytorgsgatan.

Ny beläggning av västra gång- och cykelvägen på Djurgården från Sjögatan till Trädgårdsgatan.

Ny beläggning av GC-väg Mastvägen (Enars segelmakeri) till Stenviksvägen.

Ny GC-väg i Gamla Oxelösund, från Söderkvistvägen till slutet på grusparkeringen.

Hastighetsreducerande åtgärder på Femörevägen, Sundavägen, Nyponvägen, Isakslundsvägen och Vallsundsvägen.

Ny infart till hamnen från Thams väg.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

OxelösundTrafikVägarbete
Relaterat

Mest delat denna vecka