Fler vill få jord under naglarna. Därför ska kommunen ta markprover vid de gamla kolonilotterna vid Sundsör/Bara.

Mer odling – men först undersöka om marken är förorenad

Oxelösund

Intresset för att odla växer i takt med blommorna. Nu kan kolonilottområdet vid Sundsör/Bara gå en ny vår till mötes.

– Vi har fått in mycket synpunkter och önskemål om att fler vill odla för husbehov. Nu har vi sagt att vi behöver titta på det, säger kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S).

Kommunstyrelsen har nu beslutat att det ska göras provtagning av markföroreningar i det område i Bara/Sundsör där det redan finns kolonilotter. I dagsläget finns ingen dokumentation angående markföroreningar. Dock så är långt ifrån alla arrenderade, bara 26 av 141 stycken. Kostnad för arbetet beräknas vara 100 000 kronor.

– Vi vill göra provtagningar av marken innan vi upplåter dem till odling. Vi är redan en av Sveriges kolonilottätaste kommuner och det har blivit populärare att hyra odlingslotter, fortsätter Fredriksson.

I det underlag som förvaltningen skrivit står det bland annat att ”Eftersom många av kolonilotterna inte har varit i bruk under en längre tid är det rimligt att anta att jorden som finns i delar av området inte är odlingsbar. Markägaren behöver då se över vem som är ansvarig att se till att det finns bra odlingsjord i kolonilotterna”.

Kolonilotter har funnits i området sedan 1950-talet.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

OxelösundMiljöTrädgård
Relaterat