Högkonjunkturen gynnar ståltillverkarna i Sverige. Foto:

Mer svenskt stål tillverkas

Oxelösund

Det tillverkas mer stål i Sverige.

– Det är glädjande att se att den positiva trenden med ökad stålproduktion i Sverige under 2017 har fortsatt under inledningen av 2018, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Det ser alltså ut som att den svenska stålproduktion mätt i antal ton ökar under årets första månad enligt statistik från Jernkontoret. Råstålsproduktionen i Sverige var 461 tusen ton under januari 2018, vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med januari 2017.

SN skrev nyligen om SSAB:s bokslut för 2017 och det visade på en vinst på drygt 3,8 miljarder kronor. Då ligger dock många av koncernens verk utanför Sverige. Men högkonjunkturen spelar SSAB i händerna. Bland ­annat har Special steels, där Oxelösund ingår, ökat leveranserna med 18 procent till 1,2 miljoner ton under 2017.

Jernkontorets statistik sammanställs med siffror från elva svenska ståltillverkare.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

SSABOxelösundEkonomi/FöretagNäringsliv
Relaterat