Några av läktarna ska få en översyn när delar av Ramdalens IP ska renoveras. Foto:

Nu ska Ramdalens IP renoveras

Oxelösund

Det har varit klagomål på skötseln av Ramdalens idrottsplats. Nu har dock politikerna tagit beslut om en rad saker som ska fixas till.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att sätta i gång ett investeringsprogram för Ramdalens idrottsplats. Kommunfullmäktige hade redan innan beslutat om att fördela 850 000 kronor för 2018 och 800 000 kronor för 2019.

Några av de saker som nu planeras är staket runt löparbanorna, reparation av läktare vid A-plan och konstgräset, byte av två avbytarbänkar, reparera trasiga lekskulpturer, tillgänglighetsanpassning, ny huvudentré samt grindar på fyra platser.

Man planerar även att byta ut stängsel, funktionshus och asfaltera infartsvägen samt vägar vid garage och förråd. Skyltar, brunnar, sopsortering och ljudanläggningen ska också ses över.

– Barn och ungdomar använder idrottsplatsen varje dag. Dels i skolan och på fritiden. Idrottsplatsens funktioner måste vara säkra och tillgängligheten måste vara hög. Säkerhet och tillgänglighet är också lagstadgade. Barn och ungdomar är även på idrottsplatsen på sin fritid eftermiddagar, kvällar, helger och lov, säger Patrik Renfors (V) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kostnaden är beräknad till 1650 000 kronor.

Den största kostnaden just nu är dock den byggnad som ska inhysa ett lägerboende och nya omklädningsrum. Man räknar med att det kommer att kosta drygt 13,4 miljoner kronor. Lägerboendet håller just nu på att byggas och beräknas stå färdig i september.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

OxelösundRamdalenFriidrott
Relaterat