På reningsverket i Oxelösund ska en ny teknik testas. Om den fungerar kan den revolutionera vattenreningen enligt företaget Elajos koncernchef. Foto:

Ny teknik ska testas på reningsverket i Oxelösund

Oxelösund

Miljöproblemet med avloppsslam kan komma att lösas i Oxelösund. Snart börjar testerna under visst hemlighetsmakeri.

Företaget Elajo håller på att ta fram ett sätt att torka avloppsslam från reningsverk och vill nu testa tekniken i skarpt läge på reningsverk i olika länder. I Sverige föll valet bland annat på reningsverket i Oxelösund.

– Vi har tagit fram en metod för att avvattna avloppsslam på ett annat sätt än hur det görs i dag. Lyckas vi med det här ska det gå att använda slammet som bränsle i kraftvärmeverk, säger Jonas Kihlberg som är koncernchef för Elajo.

I dag skickas en del av slammet på deponi medan en del sprids ut på åkrar som gödningsmedel. I en del länder är det förbjudet att sprida slam som gödning på åkrar. I Sverige är det tillåtet i vissa fall förutsatt att det håller sig inom rätt gränsvärden när det gäller miljöfarliga ämnen. Bland annat kan slammet innehålla antibiotika.

Kihlberg menar att det finns flera miljövinster om de lyckas med den nya metoden.

– Det sättet man torkar slammet på i dag använder polymerer, kemikalier och dessutom mycket energi. Sedan blir inte slammet så torrt att det går att använda som bränsle. Får man bort mer vatten minskar transportkostnaderna också, säger han.

I förlängningen hoppas utvecklarna även kunna utvinna fosfor ur avloppsslammet.

– Fosfor är en bristvara i dag och det används bland annat för att tillverka konstgödsel av, säger Kihlberg.

Men det mesta sker med stort hemlighetsmakeri. Kihlberg vill inte säga mycket mer om tekniken än att den bygger på konventionella metoder och använder sig av luft, kyla och värme i olika steg. När tidningen Barometern-OT gjorde ett reportage från Elajo i Oskarshamn syntes bara ett blått skynke på en av bilderna. Utrustningen var övertäckt.

– Om det här funkar är det en jättestor grej. De internationella aktörerna skriver att det här är det enskilt största problemet vad gäller vattenrening på norra halvklotet. Det kan få stora konsekvenser för de etablerade aktörerna på marknaden i dag. Vi har patentsökningar inne och vill vara restriktiva när det gäller vilka tekniska lösningar vi berättar om, säger Kihlberg.

I Oxelösund börjar troligtvis arbetet i mars eller april, men det blir ingen permanent lösning.

– Vi ska testa utrustningen i full skala och har inte bestämt exakt hur länge, men vi har ett slutdatum sista juni. Sedan tar vi tillbaka utrustningen.

Tekniken utvecklas i Oskarshamn. Elajo har verksamhet i Nyköping sedan länge, men de kommer inte att vara direkt involverade.

– De kommer kanske hjälpa till med resurser när det gäller installation, men utvecklingen sker i Oskarshamn.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

OxelösundAvloppMiljöNäringslivReningsverk
Relaterat