Upphandlingen av den nya skolan på Frösängs gärde kommer börja inom kort. Det är en av alla saker som planeras för området. Foto:

Oxelösund växer – på Frösängs gärde

Oxelösund

Ny skola, planer på bostäder och tankar om ett parkområde. Det finns många planer för den stora, centrala gräsytan.

En ny skola och förskola ska byggas där den gamla Häggenskolan låg. Något som blir den enskilt största investeringen för Oxelösunds kommun under de kommande åren. Men det finns stora chanser att skolan blir långt ifrån det enda som kommer att hända på den stora gräsytan mellan centrum och nedre Frösäng.

I det översiktsplaneförslag som snart ska ut på sin andra remissrunda pekas gärdet ut som möjlig plats för nya bostäder. Längs med Torggatan/Sundsörsvägen kan vyn komma att förändras under de kommande 13 åren som planen sträcker sig. Det föreslås att centrum och Frösäng ska byggas ihop här, från restaurang Long till Hagvägen. I planförslaget nämns flerbostadshus eller stadsradhus.

Det finns fler planer för Frösängs gärde, men just nu är de enbart i sin linda.

– Vi har startat ett projekt med att se över hela Frösängs gärde där vi tar in alla aspekter. Den användning ytan ska ha i framtiden, säger Moa Öhman som är planarkitekt vid Oxelösunds kommun.

– Vi har tagit in en landskapsarkitekt som ska titta på själva grönytan. Men än så länge är det bara på diskussionsstadiet, fortsätter Moa Öhman.

Hon poängterar att området framförallt kommer att vara ett rekreationsområde även i framtiden.

– Det är viktigt inte minst i och med att det finns med i översiktsplaneförslaget att centrum ska förtätas. Och självklart ska de stora gröna ytorna behållas på Frösängs gärde även om det kommer att bli lite mer parkinspirerat.

En idé om en bäck genom Frösängs gärde finns också, men även det är en av de saker som det inte finns något beslut om än.

– Det finns en motion till kommunfullmäktige om ett öppet dagvattensystem. Vi håller på att undersöker det. Det går dagvattenledningar under gärdet och det här skulle bli som en bäck i så fall, säger Öhman.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

FrösängOxelösundBygg
Relaterat