• Oskar Bergdahl, 18 år, Oxelösund: – Jag tycker den viktigaste frågan är vård och omsorg.
  • Karin Lithman, 30 år, Oxelösund: – Miljö. Jag tycker vi behöver fokusera lite mer på miljön, den betyder väldigt mycket.
  • Ulf Nilsson, 76 år, Oxelösund: – Miljö självklart. Det är den vi lever i och börjar vi inte tänka nu är det kört. Vi håller på att förstöra våra hav.
  • Inger Sjöblom, 68 år, Oxelösund: – Skola. Det behövs mer resurser, de har dragit in och dragit in och dragit in.
  • Andreas Wallenberg, 37 år, Oxelösund: – Solidaritet. Det är ingen sakfråga men jag vill ha ett samhälle där alla får plats.
1/

Val 2018: Urval från oxelösundarnas svar i SN:s jätteenkät

Oxelösund

Frågan: Vilken valfråga tycker du är viktigast?

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018Oxelösund
Relaterat