• Ayman Alfalh vill skapa ett nytt och tryggt liv för sin familj. Men han upplever att utanförskapet är svårt att bryta. Foto:
  • Barnen saknar sina kamrater och släktingar i hemlandet, och de önskar att det fanns fler aktiviteter i den nya skolan, berättar de. Foto:
1/

Ayman Alfalh vill bli en del av samhället

NYKÖPING

Ayman Alfalh är elingenjör och fembarnsfar. Han och hans familj kom till Sverige för ungefär två och ett halvt år sedan. I det nya landet slipper familjen krig och förföljelse, men i stället möter de andra svårigheter.

Många av de människor som kommer som flyktingar till Sverige bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser.

– Vi led av rädsla, ångest och orättvisa på grund av kriget i vårt land. Nu lever vi med andra rädslor och svårigheter och har svårt att anpassa oss och bli integrerade, säger Ayman Alfalh.

Ayman Alfalh beskriver integration som kommunikationen mellan nyanlända och samhället.

– Och vi får inte denna kommunikation utan lever isolerat från samhället.

Han berättar att han och hans familj har mött många svårigheter i sitt nya land.

– Det första är instabilitet, vi har flyttats runt till olika bostäder över sju gånger. Nu bor vi i en lägenhet som kommunen har ordnat, och jag går på SFI (svenska för invandrare). Där finns nyanlända som behöver lära sig svenska men jag träffar inte någon svensk förutom läraren.

Han är också bekymrad för barnens skull.

– Mina barn har mycket dåliga erfarenheter på grund av kriget, och nu är det svårt för dem att bli integrerade i samhället. Även i skolan är det svårt för dem att få vänner.

Han beskriver det som att familjen lever i en ond cirkel.

– Vi mår dåligt på grund av kriget som vi flydde ifrån och nu mår vi också dåligt på grund av isoleringen, säger han.

Björn Littmarck arbetar som integrationsstrateg i Nyköpings kommun. Han känner igen det Ayman Alfalh berättar, och menar att det finns stora utmaningar vad gäller integrationen.

– Att lämna sitt hem och flytta till ett nytt land efter långt lidande kan innebära både svårigheter och utmaningar. Det påverkar koncentrationen och kan exempelvis göra det svårare att lära sig det nya språket.

Dessutom är bostadsbristen ett problem. Men det problemet finns inte bara i Nyköping, utan i alla Sveriges kommuner. Här behövs en långsiktig planering, menar Björn Littmarck.

I dag bor många nyanlända familjer relativt isolerat, i tillfälliga bostäder i mindre orter, innan de får en lägenhet mer centralt. Ett bekymmer är också transportsvårigheter, särskilt på natten och helgerna.

Björn Littmarck menar att språket är en av nycklarna för att integreras i ett samhälle och att lära känna det på djupet.

– Nyanlända måste insistera på att lära sig språket och delta i träningsprogram. Och tänka positivt, och söka kontakt med föreningar för att hitta specifika verksamheter som passar en.

Björn Littmarck ser också att behoven av insatser ser olika ut under olika faser.

– Om människor inte mår bra finns det vårdcentraler att vända sig till.

I vissa kommuner finns också aktivitetshus där människor kan få stöd och struktur i sin vardag.

Läs mer om dessa ämnen

Nyköpings kommunIntegration