Bälinge kyrka den 4 juni

Personligt

Bakre raden från vänster: Lennart Halvarsson, präst, Erik Backrud, Markus Annerskog Ståhl, Linnéa Nilsson, Jacob Mölgaard Laustsen, kyrkomusiker, Leo Thorell, ung ledare.

Främre raden från vänster: Johan Sjögren, Alexander Strömvall, Ebba Spehling, Ronja Axelsson.

Konfirmation har ägt rum i Bälinge kyrka den 4 juni 2017. Foto:

Läs mer om dessa ämnen

Personligt