I dag driver Ålbergasonen egen verksamhet i Uppsala, där han bygger och restaurerar stråkinstrument. Foto:

Christer Berglund – fiolbyggaren från Kila

PERSONLIGT

Berny Gustafson har i skriften "Kilabygden" skrivit om Christer Berglund, som lämnade uppväxtorten för att utbilda sig till fiolbyggare. Kila hembygdsförening bjuder i dag SN:s läsare på texten.

Att bygga en fiol är bland det svåraste man kan ge sig på inom hantverk och instrumenttillverkning, det räknas som stor konst. Här fordras många och goda kvaliteter av hantverkaren, känslan för trä, minutiös noggrannhet och uthållighet vid tillverkningsprocessen. Men framför allt anlag och stor fallenhet för yrket där alla sinnen måste samverka.

Trä är ett levande material som reagerar på luftfuktighet som man måste förhålla sig till. En fiol består av olika mjuka och hårda material, locket är av gran, botten, sargen och stallet av lönn och greppbrädan av ebenholts. Fiolen består av cirka sjuttio delar som måsta anpassas till varandra. Dessutom har fiollacken, som är elastisk, en stor inverkan på det slutliga resultatet i fiolens ton. Hästtaglet till stråkarna är från mongolisk ponny (hingst), där taglet har använts under många hundra år till stråkar. Det går åt ca: 150 strån av det runda håret för att tagla en stråke. Sen till sist skall det gå att spela på fiolen också, med en djup ton och bra klang.

Från slutet på 1500-talet var fiolbyggandets centrum Italien med Antoni Stradivari, född i Cremona (1644-1737) där han verkade hela sitt liv, han är den mest kända fiolbyggare som även utvecklade fiolen och satte tonen. Efter 1800-talet förändrades fiolen då en kraftigare ton och en annan spelteknik utvecklades, exempelvis hakstödets tillkomst.

Christer erhöll sitt mästarbrev 1998. Foto:

Christer Berglund är född och uppväxt vid Ålberga station och bodde därefter vid Trefottorp i närheten av Ålberga bruk. Han gick i skolan i Ålberga och spelade fotboll med sina jämnåriga kompisar i Ålberga GoIF:s pojklag. Christer spelade back, lugn och trygg, i det lag där Nils-Olov Johansson var tränare och lagledare. Nästan alla spelade fotboll, både pojkar och flickor, då Dambroängen var en naturlig samlingsplats för alla ungdomar. Sjuttiotalet var den i särklass bästa perioden i ÅGoIF:s historia, vi hade fått elljus på fotbollsplanen och kunde därmed träna och spela matcher långt in på hösten.

Efter avslutad skolgång arbetade Christer som byggnadssnickare fram till 1986, då sökte han och kom in vid Hantverkets Folkhögskola i Leksand. Utbildningen varade i fyra år fram till 1990 då han kunde visa upp en egenhändigt byggd fiol och ett gesällbrev efter en väl genomförd kurs.

Efter avslutad utbildning sökte sig Christer vidare till USA och fick där anställning hos William L Monical i New York. Där arbetade han med restaureringar av gamla instrument där företaget och dess ledare var en erkänd auktoritet på området. Här fick Christer arbeta både på uppdrag och som konsult åt Nationella muséum i USA med kulturhistoriska instrument.

En rad olika verktyg behövs i en violinateljé. Här en hyvel i minifomat. Foto:

Med bl.a. The Axelrod Stradivari Quartet, en samling av fyra Stradivarius fioler, två violiner, en viola (altviolin) en violoncell (cello), alla från slutet på sexton och början på sjuttonhundratalet. År 1997 värderades samlingen till 50 miljoner dollar i försäkringsvärde.

Vistelsen i USA varade fram till 1996 då Christer, som hade bildat familj, flyttade hem. Han driver sen 1997 sin egen verksamhet (violin ateljé) i Uppsala med att bygga och i synnerhet restaurera stråkinstrument till filharmoniker i norden men också åt privatpersoner. Fiolbyggandet är ett hantverk där Christer även får tillverka egna verktyg som knivar, mallar och många andra små hjälpverktyg. Under år 1998 erhåller Christer ett nationellt mästarbrev (officiellt bevis på yrkeskompetens). Nu kommer ett antal utmärkelser och kulturstipendier på rad, bl.a. från Kungliga musikaliska akademin, svensk form, Eklunds hantverksstiftelse och från vår horisont, Nyköpings kulturnämnd och kultur Södermanland. En imponerande meritlista.

Det är ett stort steg Christer tog, att våga bryta upp från hem, familj och vänner, leva sin dröm, våga tro på sig själv och göra något av sitt liv, där han dessutom kan försörja sig på sitt hantverk. Vi hade förmånen att besöka Christer i hans violinateljé i Uppsala. En fascinerande värd med många stråkinstrument av alla storlekar, åldrar och värden men som i stunden befann sig i vila. Men instrumenten kan lätt väckas till liv av rätta händer som kan frigöra toner och skapa mycket vacker musik. Christer spelar själv fiol sen länge vilket är en tillgång i hans verksamhet.

Berny Gustafson

Läs mer om dessa ämnen

ÅlbergaMusik