Tavlan Lapplandsvärld från 1942 finns med i nya utställningen på Waldemarsudde. Foto:

Curt Clemens – färgernas poet

KONST

Curt Clemens var under sin levnad en av de mest hyllade svenska konstnärerna, men i dag är det få som känner till hans konst. På lördagen öppnade en ny samlingsutställning med en av hans tavlor på Waldemarsudde i Stockholm.

Curt Clemens var en hyllad konstnär under första häften av 1900-talet. Han dog 1947, endast 36 år gammal. I sommar visas ett av hans verk på Waldermarsudde sommarutställning, som öppnar den 16 juni. Sonen och Gnestabon Mikael Clemens vill sprida kunskapen om fadern och hans konstnärskap.

Curt Clemens hörde till de mest hyllade svenska konstnärerna under förra hälften av 1900-talet. Han levde ett kort och självförbrännande liv med mentala bekymmer och alkoholproblem. Han dog 1947, bara 36 år gammal. Tyvärr är det numera alldeles för många som inte känner till hans konst eller som glömt bort den.

Curt Clemens var stockholmare och hade egentligen ingen särskild anknytning till just Sörmland. Man barn, barnbarn och barnbarns barn till honom lever och bor sedan länge i Sörmland, vilket väl kan vara ett av skälen till denna text i just SN.

Curt Clemens bilder var ofta finstämda, lugna, ofta inåtvända personteckningar. En vanlig förebild, om än inte direkt modell, var hustrun Aili. Färgprakten är sparsmakad men samtidigt påtaglig, inte minst i landskapsmåleriet.

  • Lugano, olja, 1947 Foto:
  • Aili i röd kappa, olja, 1938 Foto:
  • Beckomberga, kolteckning Foto:
1/

Från mörkare perioder och omgivningar kom inspiration till bilder av demoner, medpatienter och förtvivlan. Sådana bilder gjordes ofta i grafisk form eller i pastell.

Åtminstone fyra minnesutställningar av Curt Clemens konst har förekommit genom åren och en tv-film av bortgångne Göran Gunér har visats flera gånger i SVT. Redan 1948 kom en bok av Eugen Wretholm ut, ett vackert bokverk med den enkla titeln "Clemens".

Nationalmuséum förvärvade flera Clemensverk redan under hans livstid och har kompletterat sin samling därefter. Numera hanteras Clemensverken av Moderna museet och några är utlånade till länsmuseer.

Nyligen har en oljemålning kallad Lapplandsvärld upptagits i Waldemarsuddes samlingar och det kommer att kunna beskådas framöver på detta vackra djurgårdsmuseum. Till att börja med kommer målningen att vara representerad på Waldemarsuddes utställning Nordisk konst 1890–1940, som pågår 16 juni till 16 september.

Vill man veta mer om Curt Clemens och hans liv och hans konst, kan man förstås fråga mig eller annars läsa och se bilder i en nyutkommen bok – "Curt Clemens Färgernas poet", skriven av Lars-Erik Strand (Författaren kan nås via egen sida på Facebook eller en sida med just namnet Färgernas poet. Det finns också en hemsida med en kort presentation av Curt Clemens och bilder av många av has verk, www.c-clemens.net

Läs mer om dessa ämnen

Konst