Nyfödda vecka 50

Personligt

Välkommen till världen!

Viola Westberg och Urban Westberg, Nyköping, fick den 181018 en pojke som heter Markus. Vikt 2856 g, längd 49 cm. Syster är Astrid.

Jenni Westman och Thomas Hansen, Nyköping, fick den 2 september en flicka som heter Elsi. Vikt 3555 g, längd 53 cm. Syster är Linnia. Foto: Bildproffsen i Nyköping