På baksidan av Art Lab Gnesta hittas Gnesta målarvägg. Rosaline Marbinah är med i Gnesta konstnärliga ungdomsråd som ligger bakom projektet. Foto:

Rosaline vill lyfta fram ungas förmågor

Personligt
Gnestabon Rosaline Marbinah, 20, vill visa att unga kan vara med och förändra samhället. Tillsammans med Gnesta konstnärliga ungdomsråd har hon fått möjlighet att knyta ihop intresset för kultur och politik.

– För mig är konst och kultur ett effektivt sätt att visa nya perspektiv på samhället, säger Rosaline Marbinah.

Hon är 20 år och en av ungdomarna i GKU, Gnesta konstnärliga ungdomsråd, ett projekt som drivs av Art Lab Gnesta. Nu är det ett år sedan hon ringde till utvecklingsledare Signe Johannessen och höll ett brandtal om sin övertygelse om kulturens möjlighet att förändra och påverka samhället.

– Jag gick hit en dag för att se om någon var här. Men det var stängt. Jag gillar att vara kreativ, jag tänker mycket i bilder och hade sett framför mig att jag kanske skulle kunna få tillgång till en ateljé hos dem för att få möjligheten att uttrycka mig kreativt igen, säger Rosaline.

Men istället fick hon förslaget att ingå i GKU. Där det fanns en plats kvar som hon tackade ja till utan tvekan.

– Vi är cirka 20 ungdomar, i åldern 15–25 år, och när projektet startade för ett år sedan började vi arbeta utifrån våra egna tankar. Frågor vi ställde oss var exempelvis, hur kan konsten bli en del av vardagen? Unga människor kan vara med och påverka samhället och jag har jobbat för att konstnärer ska få möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet.

Flera av GKU:s förslag har realiserats och går att ta del av om man besöker Gnesta i dag. Allt från Gnesta målarvägg, där man lagligt kan måla gatukonst till Trappgatans färgglada konstnärliga utsmyckning, som nu fått permanent tillstånd. I slutet av maj arrangerades "GKU vårfestival".

– Målarväggen är fullbokad hela tiden och det är ett lyckat projekt. Grannar har påpekat att den olagliga gatukonsten har minskat i området.

Ungdomsrådet var även gästredaktörer till tidskiften Fält:s nummer 4 i samarbete med författaren Åsa Anderberg Strollo. I den har Rosaline publicerat en text om att hon anser att kulturen växer sig allt starkare i samhället och att kultur har blivit en hjärtefråga för ungdomar i dag. Förutom sitt engagemang i GKU är hon tillträdande vice ordförande i Utrikespolitiska förbundet i Sverige, koordinator för antirasistiska projektet "Tillsammanskapet" och är aktiv inom Röda korset. I höst väntar universitetsstudier vid stadsvetenskapliga programmet, men på vilken ort är inte klart vid tillfället för SN:s intervju.

– Jag vill fortsätta jobba med frågor som globalisering, feminism och antirasism. Mitt engagemang släpper jag inte, det är en del av mig, avslutar hon entusiastiskt.

Rosaline Marbinah

Bor: Gnesta

Ålder: 20 år

Engagemang: Gnesta konstnärliga ungdomsråd, Röda Korset (centralorganisationen, Globala Röda Korskretsen i Södertälje och Flemingsbergs Röda Korskrets), Tillsammans för Södertälje, Utrikespolitiska förbundet Sverige och Utrikespolitiska föreningen Södertörn

Yrke: Student

Utbildning: Naturvetenskapliga programmet, S:ta Ragnhildgymnasiet

Intressen: Konst och politik