På Nya kyrkogården brukar minneslundarna fyllas av tända ljus. Foto:

Så förbereder de allhelgonahelgen

Personligt

All tillgänglig personal är på plats för att ta emot besökare, svara på frågor – och hålla koll på alla tända ljus.

Under allhelgonahelgen är det många som beger sig till kyrkogårdar och begravningsplatser för att tända ett ljus för sina nära och kära som gått ur tiden. Kalle Hansson är kyrkogårds- och fastighetschef för Svenska kyrkan i Nyköpings församling.

– För oss som arbetar på kyrkogårdarna är det ju den största helgen vi har att förbereda. Vi jobbar inför och börjar planeringen på sommaren, tittar på bemanningen till exempel så att vi har all tillgänglig personal ute, säger han.

Förutom att piffa och se till att allt är snyggt inför de många besökarna, gäller det att fylla på lagren av exempelvis krukor för buketter.

– Vi ser ju att det finns ett behov, och att det är ett behov som ökar, att besöka gravar under just den här helgen. Vi vill ha så god service som möjligt den här helgen, och såklart året om, men kanske lite särskilt den här helgen när så många kommer hit.

Bland annat kommer det därför att finnas ljus, tändstickor och tändare tillgängligt att köpa för dem som glömt det, och via Svenska kyrkans hemsida kan man tända ett digitalt ljus.

– Och om man har några praktiska frågor kommer vi se till att vara redo att svara på dem. Vi försöker bjuda in nu när människor har frågor om exempelvis gravplatser och gravrättsinnehavare.

Förutom att svara på frågor och hjälpa till, är personalen också på plats för att hålla koll på alla levande ljus. För tusentals tända ljus innebär också en brandrisk.

– Vi har personal som går där ute, och som framförallt bevakar minneslundarna, och då särskilt den på Nya kyrkogården där vi får flest besök, säger Kalle Hansson, och fortsätter:

– I våra minneslundar har vi ljushus. Där plockar vi bort sidorna för att öka ventilationen, för bara värmen från den stora mängden ljus är en risk. Trots att vi är försiktiga har det inträffat eldsvådor i sådana ljushus flera gånger. Vi håller noga uppsikt och tar brandsäkerheten på största allvar.

Och även dagarna efter helgen har man extra personal.

– Då gäller det att städa upp och sortera allt som blir kvar. Vi sorterar ju upp plasten för sig och metallen för sig i gravljusen till exempel.

Allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen håller Svenska kyrkan i en rad aktiviteter för att möta upp besökare på stadens kyrkogårdar. Bland annat har man på lördag kaffeservering i kapellet på Nya kyrkogården, guidade visningar av det nya krematoriet som invigs just på lördagen, ljusgudstjänst och musik. Helgen avslutas med en konsert på temat "Musik till minne" på söndagen i Alla helgona kyrka. På Svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer.