Idag är huset täckt av vit puts, men när Thord klev in där var huset i tegel. Runt siffrorna 1918 stod fabrikens namn. Foto:

Thord kan Odins historia – från jordgolv till nutid

Folk omkring oss

I 101 år har Odinhuset stått vid Bagaregatans ände, och Thord Siljefelt vet det mesta som finns att veta om dess historia.

– På gaveln står det 1918, och det är nog många som kört förbi på Hamnvägen som kanske undrat över bakgrunden, säger han.

Thord Siljefelt

Ålder: 76 år.

Bor: Runtuna.

Kommer från: Uppvuxen på en bondgård som heter Harbo Östervåla utanför Uppsala.

Familj: Hustrun Inga, barnen Johanna, Elin och Joel, samt tre barnbarn.

Gör: Pensionär som ibland tar uppdrag, "i våras gav jag till exempel en kurs i hydraulik".

Intressen: "När jag inte umgås med familjen eller fixar i min verkstad, så lägger jag mycket tid på att hjälpa till i Hjortensbergskyrkan."

Själv klev han in genom dörrarna på Odin den 14 april 1969, och blev kvar i företaget till pensionen. Men hur han hamnade där från början är en ganska dramatisk historia.

Thord, som är bondson, fick arbete på ungdomsfängelset i Uppsala. Direktören tyckte han var duktig, och han var omtyckt av de intagna, och Thord tänkte fortsätta på den inslagna vägen. Men en massrymning där Thord blev hotad med en kniv mot halsen satte spår och han beslöt att göra något annat. Han utbildade sig till konstruktör och det var på det viset han fick jobb på Odin. Eftersom han var lantbrukargrabb gick det väldigt lätt att komma in på företaget.

– Särskilt bra gick det ute på kundmöten. Om man inte har någon koll på lantbruk och står i ladugård med en mjölkbonde och helt plötsligt ska småprata om kossorna, då vet man ju inte vad man ska säga. Där hade jag en fördel mot kollegorna.

– Jag tror jag hade det bästa jobbet av alla på Odin. Jag fick ta fram nya produkter, men också hålla i utbildningar och vara ute och träffa kunder, bland annat i Sydkorea och Ryssland. När barnen var små tog vi med husvagnen och gjorde semester av affärsresorna. Foto:

Thord trivdes oerhört bra. Han beskriver en "Odinanda", med bra arbetskamrater och en bussig chef i Anders Hedin.

– Han drev då fabriken med sin bror Gösta. Jag låg bra till hos Anders, han brukade ta med mig på kundmöten, och som den arbetsnarkoman han var brukade han sitta och jobba i bilen.

Till och med när det blev mörkt jobbade Anders, men då med pannlampa.

– Sen när han blev trött lade han ner sina papper. Det var då han började berätta. Jag tror inte någon annan har fått höra alla berättelser som jag fick.

I faktarutan här intill kan du läsa några av Thords minnen och berättelser från Odintiden.

Odins historia – Thord berättar

Början: 1918-1930

Fabrikören Oskar Hedin lät bygga Odinhuset 1918, efter ett besök i USA där han inspirerats av hur mekaniseringen gjorde framsteg inom jordbruket. Tidigare hade han varit delägare i Lidköpings mekaniska verkstad, i Stavsjö gjuteri och Motala verkstad, men nu satsade han allt på egen fabrik. Företagets namn kommer ur grundaren Oskar Hedins eget, O:et ur Oskar och -din ur Hedin blir Odin.

– Loggan är Odins ansikte med de två korparna Hugin och Munin bredvid, och vi brukade säga att Odin var Oskar själv och de två korparna på axlarna var hans två söner.

När huset byggdes var det en sommarfabrik med jordgolv, utan uppvärmning – i oktober stängdes fabriken, för att öppnas till våren. Man byggde olika hissar och transportbanor på räls, Odinrälsen tillverkades till slutet av 1960-talet. Oskar Hedin fick flera priser på lika mässor. På Baltiska Mässan fick han en guldmedalj av kungen för den största innovationen, men när den skulle delas ut ville han inte gå fram, han var för blyg, och skickade fram någon annan.

Mitten: 1930-1970

En annan storsäljare, utgödslingen, började tillverkas på 1930-talet. Det var en släde i gödselrännan som skrapade ut gödslet till gödselhögen.

– Det hände då och då att nyfödda kalvar hängde med ut i gödselstacken innan det kom en bestämmelse att man bara fick köra utgödslingen under tillsyn.

Oskar Hedins två söner, Anders och Gösta, tog över på 40-talet. Anders beskrivs av Thord som varm och generös.

På 1950-talet började man samarbeta med Alfa-Laval och utgödslingen blev den största produkten. På 1970-talt blev lokalerna för små, och en ny fabrik byggdes vid Idbäcken.

Slutet: 1980-nutid

Gösta och Anders Hedin hade ingen i sina familjer att lämna över verksamheten till, så den såldes till Alfa Laval Lantbruk Norden. De förflyttade sin tillverkning av gödselpumpar från Tidan till Nyköping, och Odinfabriken var nu världens största fabrik för gödselhanteringsutrustning. 1995 flyttade fabriken igen, till Skavstaområdet. Det huset är i dag parkeringshus. Man flyttade då ihop med Sparmanfabriken, som man nu hade gemensam ledning med. Senare slogs Odin-Sparman ihop med en rad andra företag, däribland Sveaverken, till ett enda stort företag. 2005 flyttade Sveaverken i Eskilstuna och Odin-Sparman till en gemensam lokal i Katrineholm. Man tillverkar fortfarande lantbruksprodukter, både i Sverige och utomlands.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Folk omkring ossPersonligt
Relaterat