"Vi lyser frid över hennes ljusa minne"

Till minne
annons

Gertrud Larsson, Gnesta, har gått bort i en ålder av 78 år.

Straxt före midsommar så mötte jag Gertrud på Gustafsviks café. Som alltid lika glad och med positiva kommentarer och massa planer för framtiden. Det var med stor bestörtning och sorg jag några veckor senare tog emot budet att hon inte längre finns bland oss.

Gertruds engagemang hos oss i SPF Seniorerna i Gnesta-Daga har varit mycket betydelsefullt för föreningen genom de senaste decennierna. Hon hade flera officiella uppdrag i föreningen, men det som känns som det viktigaste var jobbet i valberedningen. Hennes stora kunskap om människor och stora nätverk i vår kommun har varit ovärderligt. Gertrud var också alltid med och jobbade på våra sammankomster med dukningar, matservering och diskning. Inget var omöjligt för henne, trots att vi noterade hennes sviktande hälsa de senaste åren. Men hon jobbade alltid med ett glatt sinne och många skratt!

Våra tankar går nu till hennes närmaste i denna svåra tid.

Vi inom SPF Seniorerna Gnesta-Daga lyser frid över hennes ljusa minne!

Jan Ancker

Ordförande SPF Seniorerna Gnesta-Daga

Läs mer om dessa ämnen

GnestaPersonligtTill minne
annons

Mest delat denna vecka